مقالات ترجمه شده

کنترل مدیریت در زمینه ی های سرمایه گذاری مشترک عمومی

عنوان فارسی

کنترل مدیریت در زمینه ی های سرمایه گذاری مشترک عمومی


عنوان لاتین

Management control in public sector Joint Ventures

مشخصات کلی

سال انتشار 2011
کد مقاله 1356
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 14
نام مجله Management Accounting Research
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

همکاری میان بخش دولتی سازمان ها (PSOs) در مدیریت منابع در سیستم های رفاهی به طور فزاینده ای مهم است. یک سرمایه گذاری مشترک (JV) سازمانی است که PSOs ها را به همکاری با یکدیگر به منظور دستیابی به صرفه اقتصادی قادر می سازد (تعریف صرفه اقتصادی: کاهش در هزینه متوسط و نهایی بلند مدت ناشی از افزایش در اندازه یک واحد عامل). با این حال، JV ها شامل روابط کنترل افقی و عمودی (بین صاحبان و بین صاحبان و شرکت JV) می باشند که کنترل و بازرسی آنها را پیچیده خواهد ساخت. هدف اول این مقاله ترسیم و نقش بندی دینامیک موجود در بسته های کنترل عمودی و افقی شرکت های سرمایه گذاری شهرداری و توصیف رابطه عواملی که آنها را تحت تاثیر قرار می دهند است. بر اساس سه نمونه موردی، نتیجه می گیریم که بسته کنترل عمودی تحت تاثیر: اعتماد حسن نیت و اعتماد شایستگی؛ تفاوت شرکت های مادر (مولد) در سبک مدیریت و اندازه همراه با کنترل صلاحیت هستند؛ تنوع شرکت های مادر (ارتباط کم بین فعالیت های JV و فعالیت های دیگر شرکت های مادر) و بسته کنترل افقی (به عنوان مثال، قوانین تعامل شرکت های مادر و توزیع کار) است. بسته کنترل افقی تحت تاثیر: اعتماد حسن نیت، اعتماد سیستم و اعتماد حسابگرانه؛ تفاوت شرکت های مادر در اندازه؛ و تلاش برای رسیدن به برابری است. هدف دوم این مقاله کمک به بحث و گفتگو در رابطه‌ی اعتماد و کنترل است. ما مشاهده کردیم که اعتماد به طور بالقوه تحت تاثیر کنترل رسمی نیست. همچنین نشان داده یم که اعتماد بر روی کنترل اثر "تراکم" معکوس دارد. جاه طلبی زیاد جهت حفظ اعتماد، منجر به کنترل های قراردادی توسعه نیافته می‌شود. علاوه بر این، ما دریافتیم که جاه طلبی برای حفظ اعتماد ممکن است مانع تحقق صرفه اقتصادی شود.

چکیده لاتین

Cooperation among public sector organizations (PSOs) is increasingly important in the management of resources in welfare systems. A Joint Venture (JV) is an organization form that enables PSOs to cooperate with each other in order to achieve economies of scale. However, JVs contain interrelated horizontal and vertical control relationships (between the owners and between the owners and the JV Company) that complicate their control. The first aim of this paper is to map the dynamics in vertical and horizontal control packages in municipal JVs and to describe the relational factors that affect them. Based on three case studies we conclude that vertical control packages are affected by: goodwill trust and competence trust; parent differences in management style and size in combination with control competence; parent diversification (low relatedness between the JV’s activity and the parents’ other activities); and the horizontal control package (e.g., rules for parent interaction and distribution of work). Horizontal control packages are affected by: goodwill trust, system trust and calculative trust; parent differences in size; and efforts to achieve equality. The second aim of the paper is to contribute to the discussion on the relationship between trust and control. We observed that trust is potentially unaffected by the introduction of formal controls. We also found that trust has an inverted “crowding out” effect on control. A high ambition to maintain trust leads to underdeveloped formal controls. In addition, we found that the ambition to preserve trust may inhibit the realisation of economies of scale

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI