مقالات ترجمه شده

مقاله WSN با ترجمه

دانلود مقاله WSN با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات WSN با ترجمه ، مقالات WSN با ترجمه ، دانلود مقاله بیس WSN ، دانلود ترجمه مقالات WSN ، دانلود مقاله ISI WSN ، ترجمه مقاله WSN ، مقالات isi WSN با ترجمه و گرایش های رشته WSN را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

Deflection-Aware Tracking-Principal Selection in Active Wireless Sensor Networks

2012
1457
word
20
رایگان

عنوان لاتین

Improving on LEACH Protocol of Wireless Sensor Networks Using Fuzzy Logic

2010
1685
word
11
رایگان

عنوان لاتین

Meta-heuristic approaches for minimizing error in localization ofwireless sensor networks

2015
1794
word
18
رایگان

عنوان لاتین

An Efficient Priority Packet Scheduling Algorithm for Wireless Sensor Network

2012
2144
word
12
رایگان

عنوان لاتین

A Survey On Scheduling Schemes With Security In Wireless Sensor Networks

2016
2148
word
10
رایگان

عنوان لاتین

Dynamic Key Management in Wireless Sensor Networks: A Survey

2012
2632
word
20
رایگان

عنوان لاتین

Intelligent Fault Management System for Wireless Sensor Networks with Reduction of Power Consumption

2017
2837
word
14
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI