مقالات ترجمه شده

مقاله گاز با ترجمه

دانلود مقاله گاز با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات گاز با ترجمه ، مقالات گاز با ترجمه ، دانلود مقاله بیس گاز ، دانلود ترجمه مقالات گاز ، دانلود مقاله ISI گاز ، ترجمه مقاله گاز ، مقالات isi گاز با ترجمه و گرایش های رشته گاز را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

Mixing and cathode material effects on breakdown voltage of DC Ar glow discharge

2013
1081
word
5
رایگان

عنوان لاتین

CFD SIMULATION OF SUPERSONIC SWIRLING SEPARATION OF NATURAL GAS USING A DELTA WING

2012
1243
word
8
رایگان

عنوان لاتین

New developments in nucleation theory and their impact on natural gas separation

2007
1244
word
8
رایگان

عنوان لاتین

CFD FOR SUPERSONIC GAS PROCESSING

2006
1245
word
12
رایگان

عنوان لاتین

Efficient and reversible CO2 capture by amine functionalized-silica gel confined task-specific ionic liquid system

2014
1301
word
12
رایگان

عنوان لاتین

Multi-walled carbon nanotubes as alternative reversed-dispersive solid phase extraction materials in pesticide multi-residue analysis with QuEChERS method

2012
1690
word
16
رایگان

عنوان لاتین

Recovery Mechanisms in Fractured Reservoirs and Field Performance

2000
1888
word
10
رایگان

عنوان لاتین

Using adaptive algorithms based of fuzzy logic in vibration diagnostic systems

2016
3138
word
6
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI