مقالات ترجمه شده

مقاله نانوکامپوزیت با ترجمه

دانلود مقاله نانوکامپوزیت با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات نانوکامپوزیت با ترجمه ، مقالات نانوکامپوزیت با ترجمه ، دانلود مقاله بیس نانوکامپوزیت ، دانلود ترجمه مقالات نانوکامپوزیت ، دانلود مقاله ISI نانوکامپوزیت ، ترجمه مقاله نانوکامپوزیت ، مقالات isi نانوکامپوزیت با ترجمه و گرایش های رشته نانوکامپوزیت را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

Fe3O4/cyclodextrin polymer nanocomposites for selective heavy metals removal from industrial wastewater

2013
1802
word
24
رایگان

عنوان لاتین

Influence of ultrasonic irradiation on the microstructure of Cu/Al2O3, CeO2 nanocomposite thin films during electrocodeposition

2007
1977
word
8
رایگان

عنوان لاتین

Bio-nanocomposite Materials for Food Packaging Applications: Types of Biopolymer and Nano-sized Filler

2014
2013
word
12
رایگان

عنوان لاتین

Synthesis and remarkable capacitive performance of reduced graphene oxide/silver/nickel-cobalt sulfide ternary nanocomposites

2017
2293
word
16
رایگان

عنوان لاتین

Synthesis and properties of magnetic Fe3O4-activated carbon nanocomposite particles for dye removal

2007
2804
word
6
رایگان

عنوان لاتین

Surface modification for titanium implants by hydroxyapatite nanocomposite

2012
2856
word
12
رایگان

عنوان لاتین

Effect of annealing temperature on optical properties of silver-PVA nanocomposite

2018
3582
word
10
رایگان

عنوان لاتین

Epoxy/starch-modified nano-zinc oxide transparent nanocomposite coatings: A showcase of superior curing behavior

2018
3586
word
14
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI