مقالات ترجمه شده

مقاله نانوذرات با ترجمه

دانلود مقاله نانوذرات با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات نانوذرات با ترجمه ، مقالات نانوذرات با ترجمه ، دانلود مقاله بیس نانوذرات ، دانلود ترجمه مقالات نانوذرات ، دانلود مقاله ISI نانوذرات ، ترجمه مقاله نانوذرات ، مقالات isi نانوذرات با ترجمه و گرایش های رشته نانوذرات را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

Biomedical potential of silver nanoparticles synthesized from calli cells of Citrullus colocynthis (L.) Schrad

2011
1175
word
11
رایگان

عنوان لاتین

Green Synthesis of Silver Nanoparticles from Cleome Viscosa: Synthesis and Antimicrobial Activity

2011
1217
word
8
رایگان

عنوان لاتین

Fe3O4/cyclodextrin polymer nanocomposites for selective heavy metals removal from industrial wastewater

2013
1802
word
24
رایگان

عنوان لاتین

Influence of ultrasonic irradiation on the microstructure of Cu/Al2O3, CeO2 nanocomposite thin films during electrocodeposition

2007
1977
word
8
رایگان

عنوان لاتین

Evaluation of Mechanical Properties and Structure of Al-1100 Composite Reinforced with ZrO2 Nanoparticles via Accumulative Roll-Bonding

2016
2136
word
9
رایگان

عنوان لاتین

Shape-controllable synthesis of hydrophilic NaLuF4:Yb,Er nanocrystals by a surfactant-assistant two-phase system

2013
3589
word
12
رایگان

عنوان لاتین

Removal of Cu2+ from aqueous solution by chitosan-coated magnetic nanoparticles modified with α-ketoglutaric acid

2009
4262
word
23
رایگان

عنوان لاتین

Preparation and application of stability enhanced magnetic nanoparticles for rapid removal of Cr (VI)

2011
4270
word
18
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI