مقالات ترجمه شده

مقاله مقاومت فشاری با ترجمه

دانلود مقاله مقاومت فشاری با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات مقاومت فشاری با ترجمه ، مقالات مقاومت فشاری با ترجمه ، دانلود مقاله بیس مقاومت فشاری ، دانلود ترجمه مقالات مقاومت فشاری ، دانلود مقاله ISI مقاومت فشاری ، ترجمه مقاله مقاومت فشاری ، مقالات isi مقاومت فشاری با ترجمه و گرایش های رشته مقاومت فشاری را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

Feasibility Study of the Potential Use of Drill Cuttings in Concrete

2015
1916
word
11
رایگان

عنوان لاتین

Hybrid effects of steel fiber and microfiber on the tensile behavior of ultra-high performance concrete

2016
3980
word
14
رایگان

عنوان لاتین

Experimental Investigation of Pervious Concrete using Titanium Dioxide

2015
4304
word
13
رایگان

عنوان لاتین

Reinforcing Effects of Graphene Oxide on Portland Cement Paste

2014
4580
word
15
رایگان

عنوان لاتین

Comparing a natural pozzolan, zeolite, to metakaolin and silica fume in terms of their effect on the durability characteristics of concrete: A laboratory study

2013
4754
word
19
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI