مقالات ترجمه شده

مقایسه تاثیر پوزولان طبیعی، زئولیت، متاکائولین و دوده سیلیسی بر خواص دوام بتن: مطالعه ای آزمایشگاهی

عنوان فارسی

مقایسه تاثیر پوزولان طبیعی، زئولیت، متاکائولین و دوده سیلیسی بر خواص دوام بتن: مطالعه ای آزمایشگاهی


عنوان لاتین

Comparing a natural pozzolan, zeolite, to metakaolin and silica fume in terms of their effect on the durability characteristics of concrete: A laboratory study

مشخصات کلی

سال انتشار 2013
کد مقاله 4754
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 19
نام مجله Construction and Building Materials
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

دوام سازه های بتنی و متعاقب آن طول عمر سرویس دهی آن ها، به دلیل ابداع و معرفی پوزولان ها به صنعت، به طور قابل توجهی بهبود یافته است؛ بنابراین، استفاده از پوزولان های تازه توسعه یافته به یک ضرورت برای ساخت سازه های بتنی بخصوص در محیط های تهاجمی تبدیل شده است. در پژوهش آزمایشگاهی ارائه شده در اینجا، اثرات جایگزینی سیمان با 10، 20 و 30 درصد زئولیت طبیعی بر روی دوام بتن، با اثرات جایگزینی 5، 10 و 15 درصد متاکائولین و 5، 5/7 و 10 درصد دوده سیلیسی، همراه با نسبت های آب به سیمان 35/0، 40/0، 45/0 و 50/0، مقایسه شده است. مقایسه، با توجه به نتایج آزمایشات مقاومت فشاری، جذب آب، قابلیت جذب، حجم حفره ها، مقاومت الکتریکی، نفوذپذیری گاز و انتشار کلراید انجام شده است، و رابطه بین آن ها نیز مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهند که به طور کلی، زئولیت به اندازه (همانند) دوده سیلیسی و متاکائولین فعال نیست، اگرچه می توان از آن به عنوان جایگزین پوزولان ها استفاده کرد زیرا دارای خواص دوام بهتر است و همچنین صرفه اقتصادی دارد و سازگاری خوبی با محیط زیست دارد.

چکیده لاتین

The durability of concrete structures and, consequently, their service life, have improved significantly due to the introduction of pozzolans to the industry; thus, using newly developed pozzolans has become a necessity for the construction of concrete structures, especially in aggressive environments. In the laboratory study presented here, the effects of substituting cement with 10%, 20% and 30% natural zeolite on concrete durability were compared to the effects of substituting 5%, 10% and 15% metakaolin and 5%, 7.5% and 10% silica fume, along with water-to-cement ratios of 0.35, 0.40, 0.45 and 0.50. The comparison is made according to the test results of compressive strength, water absorption, sorptivity, volume of voids, electrical resistance, gas permeability and chloride diffusion, and their inter-relationships also were investigated. Results show that, in general, the zeolite is not as active as silica fume or metakaolin, although it could be used as a substitute for pozzolans because it has better durability characteristics and is economical and environmentally friendly as well.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI