مقالات ترجمه شده

مقاله مشتقات ايزوفتالامید با ترجمه

دانلود مقاله مشتقات ايزوفتالامید با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات مشتقات ايزوفتالامید با ترجمه ، مقالات مشتقات ايزوفتالامید با ترجمه ، دانلود مقاله بیس مشتقات ايزوفتالامید ، دانلود ترجمه مقالات مشتقات ايزوفتالامید ، دانلود مقاله ISI مشتقات ايزوفتالامید ، ترجمه مقاله مشتقات ايزوفتالامید ، مقالات isi مشتقات ايزوفتالامید با ترجمه و گرایش های رشته مشتقات ايزوفتالامید را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

UV–vis and fluorescence detection by receptors based on an isophthalamide bearing a phenylethynyl group

2017
4300
word
9
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI