مقالات ترجمه شده

مقاله سیمان با ترجمه

دانلود مقاله سیمان با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات سیمان با ترجمه ، مقالات سیمان با ترجمه ، دانلود مقاله بیس سیمان ، دانلود ترجمه مقالات سیمان ، دانلود مقاله ISI سیمان ، ترجمه مقاله سیمان ، مقالات isi سیمان با ترجمه و گرایش های رشته سیمان را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

Influence of carbonated recycled concrete aggregate on properties of cement mortar

2015
1775
word
13
رایگان

عنوان لاتین

pH-dependent leaching behaviour and other performance properties of cement-treated mixed contaminated soil

2012
1917
word
15
رایگان

عنوان لاتین

Effects of granulated blast furnace slag and superplasticizer type on the fresh properties and compressive strength of self-compacting concrete

2012
2026
word
26
رایگان

عنوان لاتین

Chloride Permeability and Microstructure of Portland Cement Mortars Incorporating Nanomaterials

2008
2028
word
24
رایگان

عنوان لاتین

Shear strengthening of wall panels through jacketing with cement mortar reinforced by GFRP grids

2014
2092
word
24
رایگان

عنوان لاتین

Advantages of mortar-based design for coloured self-compacting concrete

2009
2201
word
17
رایگان

عنوان لاتین

Effect of nano materials in geopolymer concrete

2016
2296
word
5
رایگان

عنوان لاتین

Microstructure characteristics of cement-stabilized sandy soil using nanosilica

2017
2829
word
16
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI