مقالات ترجمه شده

مقاله سودوموناس آئروژینوزا با ترجمه

دانلود مقاله سودوموناس آئروژینوزا با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات سودوموناس آئروژینوزا با ترجمه ، مقالات سودوموناس آئروژینوزا با ترجمه ، دانلود مقاله بیس سودوموناس آئروژینوزا ، دانلود ترجمه مقالات سودوموناس آئروژینوزا ، دانلود مقاله ISI سودوموناس آئروژینوزا ، ترجمه مقاله سودوموناس آئروژینوزا ، مقالات isi سودوموناس آئروژینوزا با ترجمه و گرایش های رشته سودوموناس آئروژینوزا را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

Isolation of Pseudomonas aeruginosa from various Clinical Isolates and it Antimicrobial Resistance Pattern in a Tertiary Care Hospital

2016
2764
word
6
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI