مقالات ترجمه شده

مقاله ریخته گری با ترجمه

دانلود مقاله ریخته گری با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات ریخته گری با ترجمه ، مقالات ریخته گری با ترجمه ، دانلود مقاله بیس ریخته گری ، دانلود ترجمه مقالات ریخته گری ، دانلود مقاله ISI ریخته گری ، ترجمه مقاله ریخته گری ، مقالات isi ریخته گری با ترجمه و گرایش های رشته ریخته گری را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

Microstructural and tribological studies of as-sprayed and heat-treated HVOF Cr3C2–CoNiCrAlY coatings with a CoNiCrAlY bond coat

2014
1420
word
10
رایگان

عنوان لاتین

Microstructure evolution and microhardness of friction stir weldedcast aluminum bronze

2014
2035
word
12
رایگان

عنوان لاتین

Formation and Mechanical Properties of New Cu-Rich Cu-Zr-Al-Ag Glassy Alloys with High Glass-Forming Ability

2009
4026
word
12
رایگان

عنوان لاتین

Preparation and Mechanical Properties of Zr-based Bulk Nanocrystalline Alloys Containing Compound and Amorphous Phases

1999
4029
word
15
رایگان

عنوان لاتین

Metal matrix composites: production by the stir casting method

1999
4355
word
11
رایگان

عنوان لاتین

Blistering in semi-solid die casting of aluminium alloys and its avoidance

2017
4814
word
19
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI