مقالات ترجمه شده

مقاله راکتور با ترجمه

دانلود مقاله راکتور با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات راکتور با ترجمه ، مقالات راکتور با ترجمه ، دانلود مقاله بیس راکتور ، دانلود ترجمه مقالات راکتور ، دانلود مقاله ISI راکتور ، ترجمه مقاله راکتور ، مقالات isi راکتور با ترجمه و گرایش های رشته راکتور را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

Mathematical Modeling of Up flow Anaerobic Sludge Blanket Reactor in Domestic Wastewater Treatment

2013
1236
word
7
رایگان

عنوان لاتین

A numerical study of flow and mixing characteristics inside the chimney structure of a pool type research reactor

2013
1295
word
15
رایگان

عنوان لاتین

Wideband Modeling, Field Measurement and Simulation of a 420 kV Variable Shunt Reactor

2013
1299
word
11
رایگان

عنوان لاتین

Optimization of PSA process for producing enriched hydrogen from plasma reactor gas

2008
1517
word
12
رایگان

عنوان لاتین

A Review of the Current State of Biodiesel Production Using Enzymatic Transesterification

2009
1574
word
20
رایگان

عنوان لاتین

Tune to immobilize lipases on polymer membranes: Techniques, factors and prospects

2013
1576
word
56
رایگان

عنوان لاتین

Nanobiotechnology as a novel paradigm for enzyme immobilisation and stabilisation with potential applications in biodiesel production

2013
1577
word
28
رایگان

عنوان لاتین

A review on novel processes of biodiesel production from waste cooking oil

2013
1578
word
84
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI