مقالات ترجمه شده

مقاله توربین بادی با ترجمه

دانلود مقاله توربین بادی با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات توربین بادی با ترجمه ، مقالات توربین بادی با ترجمه ، دانلود مقاله بیس توربین بادی ، دانلود ترجمه مقالات توربین بادی ، دانلود مقاله ISI توربین بادی ، ترجمه مقاله توربین بادی ، مقالات isi توربین بادی با ترجمه و گرایش های رشته توربین بادی را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

Small wind turbines in turbulent (urban) environments: A consideration of normal and Weibull distributions for power prediction

2013
1169
word
19
رایگان

عنوان لاتین

Fast Control Strategy For Stabilizing Fixed Speed Wind Turbines in an Islanded Distributed System

2014
1346
word
15
رایگان

عنوان لاتین

Feasibility study of a hybrid wind turbine system – Integration with compressed air energy storage

2015
1424
word
36
رایگان

عنوان لاتین

Mitigation of switching overvoltages in microgrids based on SVC and supercapacitor

2017
2262
word
18
رایگان

عنوان لاتین

Research on STATCOM/BESS Control Strategy for Wind Turbine with Squirrel-cage Induction Generator

2016
3536
word
13
رایگان

عنوان لاتین

Study of a double fed induction generator using matrix converter: Case of wind energy conversion system

2017
3921
word
19
رایگان

عنوان لاتین

Hierarchy control of power quality for wind – battery energy storage system

2014
4174
word
18
رایگان

عنوان لاتین

The Value of Intermittent Wind DG under Nodal Prices and Amp-mile Tariffs

2012
4499
word
10
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI