مقالات ترجمه شده

مقاله آلومینیوم با ترجمه

دانلود مقاله آلومینیوم با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات آلومینیوم با ترجمه ، مقالات آلومینیوم با ترجمه ، دانلود مقاله بیس آلومینیوم ، دانلود ترجمه مقالات آلومینیوم ، دانلود مقاله ISI آلومینیوم ، ترجمه مقاله آلومینیوم ، مقالات isi آلومینیوم با ترجمه و گرایش های رشته آلومینیوم را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

Evaluation of Mechanical Properties and Structure of Al-1100 Composite Reinforced with ZrO2 Nanoparticles via Accumulative Roll-Bonding

2016
2136
word
9
رایگان

عنوان لاتین

Effect of Pin Profile on Mechanical Properties of 6061 Al Alloy Welded Joints Prepared by Friction Stir Welding

2016
2335
word
10
رایگان

عنوان لاتین

Study on MIG-TIG double-sided arc welding-brazing of aluminum and stainless steel

2016
2486
word
7
رایگان

عنوان لاتین

Effects of laser energy on fatigue crack growth properties of 6061-T6 aluminum alloy subjected to multiple laser peening

2013
2492
word
25
رایگان

عنوان لاتین

Effects of laser peening with different coverage areas on fatigue crack growth properties of 6061-T6 aluminum alloy

2013
2493
word
15
رایگان

عنوان لاتین

Effects of tool pin design on formation of defects in dissimilar friction stir welding

2016
2494
word
9
رایگان

عنوان لاتین

The effects of process variations on residual stress in laser peened 7049ÊT73 aluminum alloy

2002
2495
word
12
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI