مقالات ترجمه شده

دیوارهای پرکننده با اجزای سازنده (محدود کننده ) و تقویت (آرماتور ) افقی: مطالعه تجربی

عنوان فارسی

دیوارهای پرکننده با اجزای سازنده (محدود کننده ) و تقویت (آرماتور ) افقی: مطالعه تجربی


عنوان لاتین

Infill walls with confining elements and horizontal reinforcement: An experimental study

مشخصات کلی

سال انتشار 2017
کد مقاله 4759
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 27
نام مجله Engineering Structures
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

یک بررسی تجربی در مورد رفتار عمومی قابهای (چارچوبهای ) بتنی مسلح و پرشده با دیوارهای بنایی (سنگی چیده شده ) انجام شد . متغیرهای این مطالعه عبارتند از : نسبت سفتی دیوار / قاب ، استفاده از اجزای محدود کننده و سازنده و استفاده از تقویت (آرماتور) افقی . شش نمونه با مقیاس 1:2 آزمایش شدند . نتایج نشان می دهد که نسیت سفتی دیوار / قاب ، تاثیر مهمی روی استحکام ترک خوردگی دیوار و حداکثر استحکام برشی سیستم دارد . علاوه بر این ، توزیع آرماتور افقی با استحکام جانبی به نسبت سفتی دیوار / قاب بستگی دارد . اجزای سازنده و احاطه کننده دیوارهای پر کننده ، استحکام جانبی یا ظرفیت جابجایی سیستم را افزایش نمی دهند ، با این حال ، آنها ثبات و پایداری خارج از صفحه دیوارو شرایط تماس بین دیوار و قاب را افزایش می دهند.

چکیده لاتین

An experimental investigation of the global behavior of reinforced-concrete frames infilled with masonry walls was conducted. The study variables were the wall/frame stiffness ratio, the use of confining elements and the use of horizontal reinforcement. Six specimens scaled 1:2 were tested. The results indicate that the wall/frame stiffness ratio has an important effect on the cracking strength of the walls and the maximum shear strength of the system. Moreover, the contribution of horizontal reinforcement to lateral strength depends on the wall/frame stiffness ratio. Confining elements surrounding the infill walls do not increase the lateral strength or displacement capacity of the system; however, they enhance the out-ofplane stability of the wall and the contact conditions between the wall and frame.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI