مقالات ترجمه شده

بررسی کمانش برشی جان فولاد موجود در دماهای بالا

عنوان فارسی

بررسی کمانش برشی جان فولاد موجود در دماهای بالا


عنوان لاتین

Elevated temperature evaluation of an existing steel web shear buckling analytical model

مشخصات کلی

سال انتشار 2014
کد مقاله 4758
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 31
نام مجله Journal of Constructional Steel Research
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

تیرورق های فولادی با جان لاغر زمانی که درمعرض دمای بالای ناشی از آتش سوزی قرار می گیرند به شدت آسیب پذیرند. در این مطاله با استفاده از مدل های المان محدود غیرخطی (FE)، مقاومت کمانش جان تیرورق های فولادی که در معرض حرارت آتش سوزی هستند آزمایش می شود. این مدل ها با نتایج آزمایشات ارائه شده توسط سایر محققان راستی آزمایی شده و ارزیابی مطالعه منتج به ارائه المان محدود مناسبی از مشخصات مصالح و شرایط مرزی شده است. سپس مطالعاتی بر روی تنش کمانش برشی الاستیک (τcr) و تنش کمانش برشی نهایی (τu) برای ورق های جان با نسبت دهانه به عمق (a/D) مختلف و محدوده درجه حرارتی متناسب با شرایط آتش سوزی انجام شد. نتایج این مطالعه پارامتری با پیش بینی های ارائه شده توسط راه حل فرم بسته باسلر-تورلیمان (BT) مقایسه شد. راه حل باسلر-تورلیمان در اصل برای پیش بینی τu در دمای محیط انجام شد. در راه حل باسلر-تورلیمان تنش های حرارتی بالای مختلفی در زمان τu استفاده شده بود و با نتایج المان محدود مقایسه شد. مشخص شد که راه حل باسلر-تورلیمان پیش بینی خوبی از τu در درجه حرارت های بالا با جایگذاری مقدار مناسبی برای تنش تسلیم، فراهم می کند.

چکیده لاتین

Steel plate girders with slender webs are particularly susceptible to severe damage when subjected to high temperatures due to fire. Using nonlinear finite element (FE) models, this study examines the buckling strength of steel plate girder webs subject to fire temperatures. The models were validated with experimental results presented by other researchers, and the validation study resulted in recommendations for appropriate FE representations of material properties and boundary conditions. The elastic shear buckling stress (τcr) and ultimate shear buckling stress (τu) was then studied for web plates with various span-to-depth (a/D) ratios and a range of temperatures representing fire conditions. The results of this parametric study were compared to predictions given by the Basler–Thürlimann (BT) closed-formsolution,whichwas originally developed to predict τu at ambient temperature. Various representations of the elevated temperature stress, at the time of τu, were used in the BT solution and compared to the FE results. Itwas found that the BT solution provides adequate predictions of τu at elevated temperatures with appropriate substitutions for the yield stress.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI