مقالات ترجمه شده

مکان یابی خازن شنت در شبکه ‏های توزیع شعاعی با در نظر گرفتن گذراهای کلیدزنی با روش تصمیم گیری

عنوان فارسی

مکان یابی خازن شنت در شبکه ‏های توزیع شعاعی با در نظر گرفتن گذراهای کلیدزنی با روش تصمیم گیری


عنوان لاتین

Shunt capacitor placement in radial distribution networks considering switching transients decision making approach

مشخصات کلی

سال انتشار 2017
کد مقاله 4700
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 31
نام مجله Electrical Power and Energy Systems
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه نشده است

چکیده فارسی

این مقاله یک روش جدید در فرآیند تصمیم گیری برای مکان یابی خازن شنت در شبکه ‏های توزیع ارائه می‏دهد. هسته ی اصلی فرآیند ارزیابی، یک چارچوب چندهدفه برای تخصیص بانک‏های خازنی می‏باشد. تلفات توان و اعوجاج هارمونیکی کل (THD) توابع هدف سیستم تحت مطالعه در افق زمانی بلند مدت می‏باشند. به منظور انتخاب نقشه اجرایی معرفی شده با یک مدل چندهدفه، اضافه ولتاژهای گذرای کلیدزنی مدنظر قرار گرفته اند. چون سایز و مکان خازن‏های شنت می‏تواند منجر به اضافه ولتاژهای غیرقابل قبول شوند، چارچوب تصمیم گیری فنی پیشنهادی می‏تواند برای جلوگیری از آسیب‏های احتمالی استفاده شود. در این مقاله، یک تکنیک پخش توان معمول معرفی شده است. این تکنیک می‏تواند برای ارزیابی THD در شبکه ‏های توزیع نیز سایر اهداف مبتنی بر پخش توان مانند محاسبه تلفات توان و ارزیابی پایداری ولتاژ استفاده شود. چارچوب پیشنهادی بصورت دومرحله ای است که در مرحله اول، یک الگوریتم ژنتیک مرتب سازی نامغلوب (NSGA-II) بهبودیافته با یک تکنیک جستجوی محلی به منظور حل مسئله بهیه سازی چندهدفه مدنظر، استفاده می‏شود. سپس، در مرحله دوم، یک روش پشتیبانی تصمیم گیری برای تعیین بهترین جواب از جبهه ی پرتو بدست آمده استفاده می‏شود. به منظور ارزیابی سودمندی روش پیشنهادی، دو معیار مورد توجه قرار گرفته اند. سیستم تست اول یک شبکه توزیع 9 باسه و سیستم دوم سیستم بزرگ با 85 باس می‏باشد. نتایج شبیه سازی نشان می‏دهد که روش ارائه شده رضایت بخش بوده و انتظارات را برآورده می‏سازد.

چکیده لاتین

This paper provides a new approach in decision making process for shunt capacitor placement in distribution networks. The main core of the evaluation process is a multi-objective framework to allocate the capacitor banks. The power loss and the total harmonic distortion (THD) are the objective functions of the system under study in a long-term planning horizon. In order to select the executive plan introduced by using a multi-objective model, transient switching overvoltages have been considered. As the size and location of shunt capacitors may result in unacceptable overvoltages, the proposed technical decision making framework can be applied to avoid corresponding damages. In this paper, an iterative conventional power flow technique is introduced. This technique can be applied to evaluate THD for distribution networks as well as other power flow based objectives, such as power losses calculation and voltage stability assessment. The presented framework is a two stage one where at the first stage, a non-dominated sorting genetic algorithm (NSGA-II) augmented with a local search technique is used in order to solve the addressed multi-objective optimization problem. Then, at the second stage, a decision making support technique is applied to determine the best solution from the obtained Pareto front. In order to evaluate the effectiveness of the proposed method, two benchmarks are addressed in this paper. The first test system is a 9-bus distribution network and the second one is an 85-bus large scale distribution network. The simulation results show that the presented method is satisfactory and consistent with the expectation.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI