مقالات ترجمه شده

برنامه ریزی توسعه تولید در بازار برق: یک چارچوب نوین بر اساس MPEC دینامیکی تصادفی

عنوان فارسی

برنامه ریزی توسعه تولید در بازار برق: یک چارچوب نوین بر اساس MPEC دینامیکی تصادفی


عنوان لاتین

Generation expansion planning in electricity markets: A novel framework based on dynamic stochastic MPEC

مشخصات کلی

سال انتشار 2015
کد مقاله 4692
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 34
نام مجله Electrical Power and Energy Systems
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

این مقاله یک چارچوب نوین را برای برنامه ریزی توسعة تولید (GEP) سیستم های قدرت تجدید ساختار یافته، در حضور عدم قطعیت در افق چند دوره ای، ارائه می دهد که شامل یک سرمایه گذاری تولید از دیدگاه یک شرکت تعیین کنندة قیمت می باشد. مسئلة سرمایه گذاری به عنوان یک مسئلة بهینه سازی دو سطحی مدلسازی می شود. مسئلة سطح اول شامل تصمیم های مرتبط با سرمایه گذاری است که هدف آن، بیشینه کردن سود کل در افق برنامه ریزی است. مسئلة سطح دوم، شامل بیشینه کردن رفاه اجتماعی است که در آن بازار برق، تسویه شده است. عدم قطعیت های شرکت های رقیب در پیشنهاد قیمت و سرمایه گذاری با استفاده از مجموعه ای از سناریوها مدل شده است. این مسئلة بهینه سازی دو سطحی، سپس به یک MPEC تصادفی دینامیکی تبدیل می شود و پس از خطی سازی به صورت یک برنامه ریزی آمیختة صحیح خطی (MILP) بیان می شود. چارچوب پیشنهادی بر روی یک شبکة قدرت 6 شینه شبکة انتقال شرکت برق منطقه ای مازندران (MREC) که بخشی از سیستم قدرت بهم پیوستة ایران است و همچنین بر روی شبکة 24 شینة RTS IEEE تست شده است. نتایج بهینه سازی تأیید می کنند که چارچوب پیشنهادی می تواند ابزاری مناسب برای تحلیل رفتار سرمایه گذاری در بازارهای برق باشد.

چکیده لاتین

This paper presents a novel framework for generation expansion planning (GEP) of restructured power systems under uncertainty in a multi-period horizon, which includes generation investment from a price maker perspective. The investment problem is modeled as a bi-level optimization problem. The first level problem includes decisions related to investment in order to maximize total profit in the planning horizon. The second level problem consists of maximizing social welfare where the power market is cleared. Rival uncertainties on offering and investment are modeled using sets of scenarios. The bi-level optimization problem is then converted to a dynamic stochastic MPEC and represented as a mixed integer linear program (MILP) after linearization. The proposed framework is examined on a typical six-bus power network, MAZANDARAN regional electric company (MREC) transmission network as an area of IRAN interconnected power system and IEEE RTS 24-bus network. Simulation results confirm that the proposed framework can be a useful tool for analyzing the behavior of investments in electricity markets.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI