مقالات ترجمه شده

بررسی بار جانبی ناشی از مایع بر روی گروه شمع پشت دیوار

عنوان فارسی

بررسی بار جانبی ناشی از مایع بر روی گروه شمع پشت دیوار


عنوان لاتین

Investigation of liquefaction-induced lateral load on pile group behind quay wall

مشخصات کلی

سال انتشار 2017
کد مقاله 4346
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 12
نام مجله Soil Dynamics and Earthquake Engineering
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

این مقاله نتایج تست میز لرزه در یک دسته از ستون که در پشت دیوار حائل می باشد را ارائه میدهد. موضوع اصلی رفتار این دسته از ستون ها در تحت گسترش فرعی ناشی از معیان و فشار خک اشباع که بر روی یک ستون از سایر ستونها وارد میشود را برسی میکند. نتایج تستهای ارائه شده و مورد بحث و برسی قرار می گیرد. تاثیر مهمی ستون های گروهی در مقایسه لحظه ای خمش یکنواخت ستون تکی در دسته ستونها مشاهده میشود. در این راستا، یک جسم برای اندازه گیری فشار خاک اشباع شده بر روی هر ستونی قرار میگیرد، که در آن هم فشار ثابت و یکنواخت خاک و هم فشار مثلثی آن بر اساس خمش یکنواختی در هر لحظه از ستون محاسبه میگردد. فشار خاک اشباع شده در نزدیکی دیوار حائل تقریبا دو برابر همان مقداری است که بر روی ستون از دیوار وارد میشود. سپس، فشار خاک اشباع شده بر ستون تکی در گروه ستونها با آنچه كه از تست لرزش روي يك شمع حاصل شده است، مقايسه مي شود. علاوه براین، مطالعه پارمتری جهت برسی اثر مقاومت خمشی و قطر ستون در واکنش گروهی ستونها انجام شده است. در نهایت، اظهارات نهایی بر اساس نتایج بدست آمده ارائه شده است.

چکیده لاتین

This paper presents the results of a shake-table test on a 2×2 pile group behind a quay wall. The main objective is to study the behavior of the pile group under the liquefaction-induced lateral spreading and the liquefied soil pressure exerted on the individual pile in the pile group. The test results are presented and discussed. Significant pile group effect is observed through a comparison of the monotonic bending moments of the individual pile in the pile group. In this regard, a simple finite element model is developed to evaluate the liquefied soil pressure on the individual pile in the pile group, in which, both the uniform and triangular soil pressures are calibrated based on the tested monotonic bending moments of the piles. The liquefied soil pressure on the pile near the quay wall is about twice as much as that on the pile far from the quay wall. Next, the liquefied soil pressure on the individual pile in the pile group is compared to that obtained from the shake-table test on single pile. Further, a parametric study is conducted to investigate the effect of the pile rotational stiffness and the pile diameter on the pile group response. Finally, the concluding remarks are drawn based upon the presented results.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI