مقالات ترجمه شده

استحکام بیرونی ساختمان های هرمی شکل با ستون های مایل

عنوان فارسی

استحکام بیرونی ساختمان های هرمی شکل با ستون های مایل


عنوان لاتین

LATERAL STIFFNESS OF PYRAMID SHAPE BUILDINGS WITH INCLINED COLUMNS

مشخصات کلی

سال انتشار 2007
کد مقاله 3982
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 11
نام مجله فاقد منبع
نشریه فاقد منبع
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه نشده است

چکیده فارسی

درنظر گرفتن اثرات سختی در ساختمان بسیار مهم است؛ بنابراین اگر سختی المان های سازه و خصوصیات هندسی آنها به دقت تعیین نگردد، ممکن است سازه در برابر امواج زلزله آسیب دیده و یا حتی در آن شکست رخ داده و جنبه های کاربردی خود را از دست بدهد. اگر سختی المان های سازه در سازه های چند طبقه تغییر کند، می تواند منجر به ایجاد مودهای ارتعاشی در سازه شود. اگرچه تعاریف سختی جانبی در کدهای محدودی توضیح داده شده اما در بسیاری از کدهای لرزه ای تعریف نمی شود. با این حال، ساختمان های بلند با هندسه رایج، اخیرا در منطقه زلزله خیز مورد استفاده قرار گرفته اند. از سوی دیگر، در مناطق مربوطه، معیارهای خاصی برای ساخت چنین سازه هایی وجود ندارد. یکی از مشخصات سازه های هرمی، سختی جانبی است؛ به دلیل المان های ستون مایل در این نوع سازه ها، پاسخ ساختمان به شیوه ای متفاوت اتفاق می افتد. در سازه های هرمی، کاهش سختی در ارتفاع یکنواخت نیست و در برخی از طبقه ها تحت تاثیر ستون های مایل قرار می گیرد، از طرفی این واقعیت منجر به ناپایداری سازه هرمی شکل شده و این یعنی روش نیروی جانبی معادل برای ساخت سازه هرمی کافی نیست و نیاز به تجزیه و تحلیل با طیف پاسخ مودال یا سایر تجزیه و تحلیل های مناسب و پیچیده مانند تجزیه و تحلیل استاتیک غیر خطی و یا تاریخچه-زمان برای طراحی این سازه می باشد. بنابراین در این مقاله، دسته های متعددی از ساختمان های هرمی با طبقه ها و زاویه های مختلف انتخاب شده و سپس آنالیز و طراحی شده اند. سپس نتیجه بی نظمی سفتی سطوح در تمام زمینه ها انتخاب شده و سپس با محدودیت های بی نظمی سازه های افقی و عمودی طبق استانداردهای معتبر مقایسه گردید.

چکیده لاتین

The effects of stiffness are very important therefore if the setting of the stiffening elements at structure and their geometrical specifications are not opted accurately, the structure may undergo amplify against the earthquake waves and the structure may be subject to fracture and may even lose its practical aspects. If the stiffness of structure elements in multi-storey structures alters, it can precipitate the vibration moods of structure shape. Although noteworthy the definitions of lateral stiffness explain in a few codes but in many seismic codes don’t define. Nevertheless high rise building with regular geometry have been increasing used in new seismic zone. On the other hand, in relevant areas, there are no specific criteria for such type of structural systems. One of the important behavior response specifications to pyramid structure is lateral stiffness; because of inclined column elements in this type of structure make these structural responses in different manner. In pyramid structures reduction of stiffness in height don’t uniform and affects of inclined column in some stories, otherwise, this fact incertitude the regularity of pyramid building and this means equivalent lateral force procedure isn’t sufficient for design pyramid building and need to analysis with modal response spectrum or other appropriate and intricate analysis such as nonlinear static analysis or time-history for design these structures. Therefore in this paper numerous categories of pyramid buildings with different stories and slopes are selected, then analysis and design them. Afterward the result of irregularity of storey stiffness in all selected category, compare with limitation of horizontal and vertical structural irregularities of authenticable standards.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI