مقالات ترجمه شده

یک روش مکانیزم خطای جدید برای شبکه های توزیع با استفاده از اندازه گیری های نزولی

عنوان فارسی

یک روش مکانیزم خطای جدید برای شبکه های توزیع با استفاده از اندازه گیری های نزولی


عنوان لاتین

A new fault location method for distribution networks using sparse measurements

مشخصات کلی

سال انتشار 2016
کد مقاله 3914
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 20
نام مجله Electrical Power and Energy Systems
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

در پاسخ به تقاضای رو به رشد برای افزایش قابلیت اعتماد و کیفیت منبع تغذیه، دستگاههای نظارت توزیع شده به تدریج در شبکه های توزیع به اجرا در می آیند. از سوی دیگر، آب و برق نیاز به سیستم های موقعیت مکانی دقیق و قابل اعتماد برای کاهش تاثیر اقتصادی قطع برق را دارد. این مقاله یک روش جدید ارائه می دهد که از تمام اندازه گیری های قابل دسترسی برای به دست آوردن موقعیت دقیق خطا استفاده کامل می کند. روش اول ابتدا با استفاده از یک الگوریتم برآورد مبتنی بر تکرار، برای پیدا کردن نزدیک ترین گره به محل خطا استفاده شد. سپس تمام خطوط متصل به گره انتخاب شده را بررسی می کند و خطا را تعیین می کند. عملکرد روش پیشنهادی با استفاده از تست های شبیه سازی بر روی سیستم واقعی 13.8 کیلو ولت، 134 توزیع گره تحت سناریوهای مختلف خطا مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج صحت الگوریتم و استحکام آن را حتی در داده های نامعین اندازه گیری می کند. این روش به طور مرتب اشتباهات اندازه گیری را مرتفع می کند و برای هر شبکه توزیع نشده با لبه ها، تپ های بار و خطوط ناهمگن قابل استفاده است.

چکیده لاتین

In response to the growing demand to improve reliability and quality of power supply, distributed monitoring devices are gradually being implemented in distribution networks. On the other hand, utilities are demanding more accurate and reliable fault location systems to reduce the economic impact of power outages. This paper presents a novel method that takes full advantage of all available measurements to provide an accurate fault location. The developed method first uses an iterative state estimation based algorithm to find the nearest node to the fault location. It then examines all lines connected to the selected node and locates the fault. The performance of the proposed method is studied by simulation tests on a real 13.8 kV, 134-node distribution system under different fault scenarios. The results verify the accuracy of the algorithm and its robustness even under uncertain measured data. The method robustly handles measurement errors, and is applicable to any distribution network with laterals, load taps and heterogeneous lines.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI