مقالات ترجمه شده

مینیمم کردن فرسایش در اطراف پایه پل با استفاده از سوراخ ها

عنوان فارسی

مینیمم کردن فرسایش در اطراف پایه پل با استفاده از سوراخ ها


عنوان لاتین

Minimizing scour around bridge pile using holes

مشخصات کلی

سال انتشار 2017
کد مقاله 3604
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 14
نام مجله Ain Shams Engineering Journal
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

راننده شده و هدایت شده توسط اهمیت پل ها، محققین اخیراً متحمل یک نمونه عمیق و ژرف برای اجرای سوراخ ها برای کاهش فرسایش به دلیل عمل فرسایش دهنده آب در جریان، شدند. هدف این تحقیق بررسی مینیمم کردن چاله فرسایشی در اطراف یک پایه پل به صورت آزمایشگاهی می باشد. پایه های سوراخ دار با حفره های با جهت های مختلف آزمایش شدند، یک پایه قربانی و پایه قربانی سوراخ دار شده در بالادست قرار داده شدند. اندازه گیری ها انجام شد، تحلیل شده و ارائه گردید. روابط تجربی برای ارزیابی پارامترهای فرسایش فرمول بندی شد. نتایج نشان داد که در حدود 89 درصد کاهش در عمق فرسایش بدست آمد به دلیل استفاده از ترکیب پایه با زاویه سوراخ 45 درجه و یک پایه قربانی سوراخ دار شده با زاویه سوراخ 45 درجه و قطر سوراخ برابر با 0.43 قطر پایه. نتایج این تحقیق ممکن است در حوزه کاربرد برای هدف طراحی حفاظت پایه پل بکار رود.

چکیده لاتین

Driven by the importance of bridges, researchers are currently undergoing profound paradigm to implement piles to reduce the scour due to the erosive action of flowing water. This research aimed to investigate the minimization of the scour hole around a bridge pile, experimentally. Perforated piles with holes with different orientations were tested, a sacrificial pile and perforated sacrificial pile were placed at the upstream. Measurements were performed, analyzed and presented. Empirical equations were formulated to evaluate the scour parameters. The results indicated that about 89% reduction in scour depth was obtained due to using the combination of pile with hole angle of 45 and a perforated sacrificial pile with hole angle of 45 and hole diameter equals 0.43 of the pile diameter. The results of this study may be used in the field of application for the purpose of bridge pile protection design.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI