مقالات ترجمه شده

تأثیر تنظیم میکرو RNA بر تغییرات در بیان ژن انسانی

عنوان فارسی

تأثیر تنظیم میکرو RNA بر تغییرات در بیان ژن انسانی


عنوان لاتین

Impact of microRNA regulation on variation in human gene expression

مشخصات کلی

سال انتشار 2012
کد مقاله 3495
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 19
نام مجله فاقد منبع
نشریه فاقد منبع
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام نشده است
جداول داخل مقاله ترجمه نشده است

چکیده فارسی

میکرو RNA miRNAs، به طور درون زاد، RNA های کوچک بروز یافته است که بیان mRNAها را در سطح پس از ترجمه، بیان می کند. توالی تنظیم miRNA به منظور کاهش تنوع بیان ژن هدف، مورد نظر ماست. با این حال، ممکن است که جهش در miRNAs و مکانهای هدف باعث اتصال دوباره شبکه های تنظیمی miRNA می شود که منجر به افزایش تغییرات در بیان ژنی می شود. با بررسی تغییرات در الگوهای بیان ژن در جمعیت های انسانی و بین گونه های انسانی و پستانداران، ما در می یابیم که miRNAs دارای بیان ثابت شده با تعداد کمی از ژنهای هدف در طی تکامل پستانداران اولیه می-باشد. در مقایسه با ژنهایی که توسط miRNA ها تنظیم نشدند، ژنهایی که توسط miRNA ها تنظیم می شوند، تغییرات بیان بیشتری در سطح جمعیت دارند و آنها تفاوتهای زیادی را در بیان بین گروه های قومی و یا بین گونه های انسانی و دیگر پستانداران اولیه نشان می دهد. با ادغام داده های بیان با ژنوتیپهای تعیین شده در پروژه های 1000 ژنوم و HapMap 3، ما دریافتیم که تغییرات بیان در miRNAs، تغییرات ژنتیکی در مکان miRNA و جهش در مکانهای هدف miRNA، منابع مهم تغییرات بیان ارزیابی شده، ژنهای هدف miRNA هستند. یک مورد قابل قبول می تواند از سلکسیون طبیعی ساخته شود که مشتقی از این الگو تغییر می باشد.

چکیده لاتین

MicroRNAs (miRNAs) are endogenously expressed small RNAs that regulate expression of mRNAs at the posttranscriptional level. The consequence of miRNA regulation is hypothesized to reduce the expression variation of target genes. However, it is possible that mutations in miRNAs and target sites cause rewiring of the miRNA regulatory networks resulting in increased variation in gene expression. By examining variation in gene expression patterns in human populations and between human and other primate species, we find that miRNAs have stabilized expression of a small number of target genes during primate evolution. Compared with genes not regulated by miRNAs, however, genes regulated by miRNAs overall have higher expression variation at the population level, and they display greater variation in expression among human ethnic groups or between human and other primate species. By integrating expression data with genotypes determined in the HapMap 3 and the 1000 Genomes Projects, we found that expression variation in miRNAs, genetic variants in miRNA loci, and mutations in miRNA target sites are important sources of elevated expression variation of miRNA target genes. A reasonable case can be made that natural selection is driving this pattern of variation.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI