مقالات ترجمه شده

بررسی عددی بر روی همرفت مختلط در یک سیال غیر نیوتنی داخل یک مجرای عمودی

عنوان فارسی

بررسی عددی بر روی همرفت مختلط در یک سیال غیر نیوتنی داخل یک مجرای عمودی


عنوان لاتین

Numerical investigation on mixed convection in a non-Newtonian fluid inside a vertical duct

مشخصات کلی

سال انتشار 2004
کد مقاله 3338
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 17
نام مجله International Journal of Thermal Sciences
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

این مقاله یک مطالعه عددی از رفتار گرمایی و دینامیک همرفت مختلط آرام در یک سیال غیر نیوتنی در داخل یک لوله عمودی محصور در دو صفحه عمودی که به صورت مسطح و موازی با درجه حرارت دیواره خطی متفاوت است را گزارش می دهد. شرایط ورودی دیگر شامل یک توزیع سهموی میدان سرعت و یک دمای سیال ثابت است. فرض شده است که مسئله ثابت و دو بعدی است. فرمول بندی یک مدل ریاضی در مختصات بدون ابعاد و گسستن معادلات حاکم با استفاده از روش تفاضل محدود ، امکان ایجاد یک کد عددی توسعه یافته در محیط متلب را فراهم ساخته است. این مطالعه بر روی حضور همزمان و در برهمکنش همرفت طبیعی و اجباری، با شروع از اثرات گردش مجدد بر انتقال گرما متمرکز شده است. نتایج کمی تجزیه و تحلیل، که به شدت تحت تأثیر تغییرات عدد گراسهوف و شاخص قانون قدرت قرار می گیرد، از نظر تجسم گرافیکی پروفیل های سرعت سیال داده می شود و زمانی که پارامترهای حاکم تغییر می کنند، از هندسه های مختلف انتقال حرارت را توصیه می کنند.

چکیده لاتین

This paper reports a numerical study of the thermal and fluid-dynamic behaviour of laminar mixed convection in a non-Newtonian fluid inside a vertical duct enclosed within two vertical plates that are plane and parallel, having linearly varying wall temperatures. The other inlet conditions consist of a parabolic distribution of the velocity field and a constant fluid temperature. The problem is assumed to be steady and two-dimensional. The formulation of a mathematical model in dimensionless co-ordinates and the discretisation of the governing equations by means of the finite difference method, have made it possible to create a numerical code developed in Matlab environment. The study was focused on the simultaneous presence and on the mutual interaction of natural and forced convection, starting from the effects of the re-circulation on the heat transfer. The quantitative results of the analysis, which are strongly affected by the variation of the Grashof number and of the exponent of the power law, are given in terms of graphic visualisations of the fluid velocity profiles and, when the governing parameters vary, of the various geometries characterising the heat transfer.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI