مقالات ترجمه شده

فاصله بندی جانبی بهینه برای آبیاری قطره ای ذرت در منطقه مدیترانه ای ترکیه

عنوان فارسی

فاصله بندی جانبی بهینه برای آبیاری قطره ای ذرت در منطقه مدیترانه ای ترکیه


عنوان لاتین

Optimum lateral spacing for drip-irrigated corn in the Mediterranean Region of Turkey

مشخصات کلی

سال انتشار 2006
کد مقاله 3061
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 10
نام مجله agricultural water management
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام نشده است
جداول داخل مقاله ترجمه نشده است

چکیده فارسی

اين تحقيق به منظور تعيين تأثير فاصله بندی جانبی مختلف و آبیاري کامل و کم آبیاری بر روی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت تحت شرايط آب و هوای مديترانه در آدانا ترکيه انجام شد. مکان آزمایشی در زمین تحقیقاتی دپارتمان سازه های کشاورزی و آبیاری (ارتفاع 20 متر بالاتر از سطح دریا، 368590 N و 358180 E) در یک خاک رسی قرار گرفته است. در این مطالعه از واریته ذرت هیبرید Pioneer 3394 استفاده شد. تيمارهای آبياری شامل سه فاصله بندی مختلف جانبی (A1: 0.70 متر، A2: 1.40 متر و A3: 2.10 متر) و دو مقدار مختلف آب (I100، I67) بود. در تیمار I100، کمبود آب خاک در عمق پروفیل خاک 90 سانتی متر به ظرفیت مزرعه افزوده شد. برای تیمار کم آبیاری I67، 33 درصد آب کمتر نسبت به پلاتهای تیمار I100، اعمال شد. در این مطالعه یک دوره 7 روزه آبیاری استفاده شد. بالاترین مصرف آب فصلی (ET) در تیمار A1I100 به صورت 758 میلی متر تعیین شد؛ و کمترین مقدار ET در ردیف گیاه 1.05 متر از جانبی قطره ای در تیمار A3I67 (569میلی متر) یافت شد. فاصله بندی جانبی و سطوح آبیاری به طور معنی داری، عملکرد متفاوت داشت. بيشترين عملكرد دانه در تيمار A2I100 با 9790 كيلوگرم در هكتار و كمترين عملكرد در رديف گياه 1.05 متر از سمت جانبی قطره اي در تیمار A3I67 با 6180 كيلوگرم در هكتار مشاهده شد. عملکرد در فاصله بندی 1.4 متر با تیمار آبياري کامل (A2I100) به طور معني داري بيشتر از دو فاصله بندی ديگر بود. بر اساس نتایج تحقیق، فاصله بندی جانبی بهینه برای گیاه ذرت 1.4 متر بوده است. رابطه معناداری چندجمله ای درجه دوم بین عملکرد دانه ذرت (Y) در مقابل آب آبیاری (I) و مصرف آب (ET) به ترتیب Y = _0.0037I2 + 5.835I _ 1397.7 (R2 = 0.62**) و Y = _0.0039ET2 + 5.926ET _ 1365.1 (R2 = 0.54*) ، کشف شد. بیشترین میزان کارایی مصرف آب در A2I100 (1.40کیلوگرم در مترمربع) و پایین ترین آن در ردیف گیاهی 1.05 متر از جانبی قطره ای در A3I67 (1.09 کیلوگرم در متر مربع) مشاهده شد. بنابراين فاصله بندی جانبی 1.4 متری (جانبی قطره ی در هر دو ردیف ردیف گیاه زراعی) برای ذرت در آبیاری قطره ای در منطقه مدیترانه تحت شرایط خاص، توصیه می شود.

چکیده لاتین

This study was carried out to determine the effects of different lateral spacings, and the full and deficit irrigation on yield and yield components of maize under the Mediterranean climatic conditions in Adana, Turkey. Experimental site was located at the Research Field of the Agricultural Structures and Irrigation Department (altitude 20mabove sea level, 368590N and 358180E) on a clay textured soil. Pioneer 3394 hybrid corn variety was used in this study. Irrigation treatments consisted of three different lateral spacings (A1: 0.70 m, A2: 1.40 m, and A3: 2.10 m) and two different water amounts (I100, I67). In the I100 treatment, soil water deficit in the 90 cm soil profile depth was replenished to field capacity. For deficit irrigation treatment I67, 33% less water was applied as compared to I100 treatment plots. A 7-day irrigation interval was used in the study. The highest seasonal water use (ET) was determined in the A1I100 treatment as 758 mm; and the lowest ET was found in the plant row 1.05m away from the drip lateral in the treatment A3I67 (569 mm). Lateral spacings and irrigation levels resulted in significantly different yields. The highest grain yield was obtained in A2I100 treatment with 9790 kg ha1, and the lowest yield was found in the plant row 1.05 m away from the drip lateral in A3I67 treatment with 6180 kg ha1. Yield from the 1.4mspacingwith full irrigation treatment (A2I100) was significantly higher than in the other two spacings. According to the research results, optimum lateral spacing for corn plant was found to be 1.4 m. Significant second degree polinomial relationships between corn grain yield (Y) versus irrigation water (I) and water use (ET) were found as Y = 0.0037I2 + 5.835I  1397.7 (R2 = 0.62**) and Y = 0.0039ET2 + 5.926ET  1365.1 (R2 = 0.54*), respectively. The highest water use efficiency (WUE) was found in A2I100 (1.40 kg m3) and the lowest one was found in the plant row 1.05 m away from the drip lateral in A3I67 (1.09 kg m3). Thus a lateral spacing of 1.4 m (one drip lateral per two crop rows) was recommended for drip-irrigated corn in the Mediterranean Region under those specific conditions.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI