مقالات ترجمه شده

توانایی ها و مهارت ها به عنوان عوامل توضیح تفاوت ها در کارآفرینی زنان

عنوان فارسی

توانایی ها و مهارت ها به عنوان عوامل توضیح تفاوت ها در کارآفرینی زنان


عنوان لاتین

Abilities and skills as factors explaining thedifferences in women entrepreneurship

مشخصات کلی

سال انتشار 2016
کد مقاله 2859
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 17
نام مجله SUMA DE NEGOCIOS
نشریه Elsevier
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

این پژوهش بخشی از پروژه زنان در زمینه کارآفرینی بر مبنای شایستگی است و با هدف بررسی نقش مهارت ها و توانایی ها در توضیح کارآفرینی زنان انجام شده است. در این راستا ، این کار پژوهشی بر این مبنا استوار است که زنان کارآفرین شایستگی های خاصی دارند و با مجموعه ای از مهارت ها و توانایی ها شناخته می شوند که تعیین کننده نوع کارآفرینی زنان است. (مثلا نوع شناسی، بخش، اندازه، نوآوری، خلاقیت). از لحاظ روش شناختی ، این پژوهش یک رویکرد کیفی را در پیش گرفته است که بوسیله مصاحبه های نیمه ساختار یافته از مردان و زنان از بخش های تجاری و اقتصادی اجتماعی مختلف پشتیبانی شده است. به دلیل تجزیه و تحلیل تفسیری و محض ، می توان نتیجه گرفت که تاجران زن و مرد با آموزش مهارت ها و توانایی ها به زنان کارآفرین موافق هستند اگرچه تفاوت های قابل توجهی بین ادراکات زنان و مردان وجود دارد.

چکیده لاتین

This study takes part of the project Women and entrepreneurship from a competence per-spective and aims to investigate the role of skills and abilities in explaining the womenentrepreneurship. In this sense, it works on the idea that women entrepreneurs have specificcompetences, understood as the sum of skills and abilities, that characterize and determinethe type of female entrepreneurship (typology, sector, size, innovation, creativity). Method-ologically, it worked from a qualitative approach, supported by conducting semi-structuredinterviews of men and women from different socio-economic and business profiles. Froman inductive and interpretive discursive analysis, it can be concluded that businessmen andbusinesswomen agree to grant several skills and abilities to women entrepreneurs, althoughthere are significant differences between the perceptions of women and men, subsistingsome gender stereotypes in defining the profile of women entrepreneurs.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI