مقالات ترجمه شده

مدل سازی عددی فرونشست زمین ناشی از تولید نفت

عنوان فارسی

مدل سازی عددی فرونشست زمین ناشی از تولید نفت


عنوان لاتین

Numerical Modeling of Land Subsidence Resulting from Oil Production

مشخصات کلی

سال انتشار 2016
کد مقاله 2590
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 22
نام مجله فاقد منبع
نشریه فاقد منبع
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

تولید نفت زمانی که مقادیر زیادی از سیلیس زیرزمینی از مخازن تحت فشار با استفاده از جیوه برداشت می شود، می تواند موجب فرونشست زمین شود. در این مقاله به منظور محاسبه فرونشست زمین برای مخازن با شکل دلخواه، یک مدل عددی با اجرای سریع همراه با تاریخچه تولید طراحی شده است. این مدل براساس محلول متخلخل گیرتسما با هسته تئوری کرنش است. پروفیل فشار با در نظر گرفتن زمان گذار برای جریان گذرا و حالت شبه پایدار بدست می آید. سپس، برای محاسبه فرونشست کل مدل تفریقی اصل بر هم نهی اعمال می شود. مدل عددی ابتدا با راه حل تحلیلی گیرتسما مقایسه شده است، که نشان از انطباق عالی میان نتایج دارد. برای مشخص کردن تأثیر پارامترهای مختلف یک مطالعه جامع پارامتری انجام شده است. برای نشان دادن قابلیت اجرای مدل برای مخازن با شکل دلخواه، یک چاه افقی با پروفیل عمق فشار بیضی شکل ایجاد و پروفیل سه بعدی فرونشست سطح زمین به دست آمد.

چکیده لاتین

This paper was prepared for presentation at the 50th US Rock Mechanics / Geomechanics Symposium held in Houston, Texas, USA, 26-29 June 2016. This paper was selected for presentation at the symposium by an ARMA Technical Program Committee based on a technical and critical review of the paper by a minimum of two technical reviewers. The material, as presented, does not necessarily reflect any position of ARMA, its officers, or members. Electronic reproduction, distribution, or storage of any part of this paper for commercial purposes without the written consent of ARMA is prohibited. Permission to reproduce in print is restricted to an abstract of not more than 200 words; illustrations may not be copied. The abstract must contain conspicuous acknowledgement of where and by whom the paper was presented.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI