مقالات ترجمه شده

مطالعه تجربی و عددی یک عضو RC تحت بارگذاری نزديک انفجار

عنوان فارسی

مطالعه تجربی و عددی یک عضو RC تحت بارگذاری نزديک انفجار


عنوان لاتین

Experimental and numerical study of a RC member under a close-in blast loading

مشخصات کلی

سال انتشار 2016
کد مقاله 2102
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 27
نام مجله Engineering Structures
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

در سال های اخیر، بسیاری از حملات در سراسر جهان نشان می دهند که فعالیت های مرتبط با تروریسم به طور چشمگیری افزایش يافته است. در این زمینه، ستون ها مهم ترین اجزای سازه هستند و شکست آنها علت اصلی سقوط پيشرونده در سازه های چارچوب بندی شده هستند. اثرات انفجار میدان نزديک در عناصر ساختاری، به ویژه ستون، به طور گسترده ای در ادبیات بررسی نشده اند. بنابراین، هدف اصلی از این مقاله عبارت است از: بررسی اثر یک مدل عددی برای تکرار خسارت تجربی تون های بتن مسلح (RC) در معرض بارگذاری انفجار نزديک ؛ به دست آوردن دستورالعمل مدل سازی برای این پدیده و ارائه داده های تجربی با کیفیت که می تواند به عنوان یک مرجع برای بررسی دقت و صحت انواع روش های محاسبه استفاده شوند. برای این منظور، اعضای RC در معرض انفجار میدان نزدیک در مقیاس کامل قرار گرفتند. آزمون های تجربی و شبیه سازی عددی به منظور کالیبره کردن مدل عددی انجام شده است. در این زمینه، مجموعه ای جدید از پارامترهای معادلات ساختاری بتن پیشنهاد و تأیید شده است.

چکیده لاتین

In recent years, many attacks all over the world have shown that terrorism related activity is dramatically increasing. In this context, columns are the most critical structural components and their failure is the primary cause for progressive collapse in framed structures. The effects of near-field explosions on structural elements, especially columns, have not been widely investigated in the literature. Therefore, the main objectives of this paper are: to evaluate the effectiveness of a numerical model to replicate the experimental damages of reinforced concrete (RC) columns subjected to close-in blast loading; to obtain modelling guidelines for this phenomenon and to provide quality experimental data that could be used as a reference to check the accuracy of a variety of calculation methods. For these purposes, RC members were subjected to a near field explosion in full scale. Experimental tests and numerical simulations are carried out in order to calibrate the numerical model. In this context, a new set of parameters for the constitutive equations of the concrete is proposed and verified

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI