مقالات ترجمه شده

گسترش ELECTRE به مسائل تصمیم گیری چند معیاره با مجموعه های فازی چند تردیده

عنوان فارسی

گسترش ELECTRE به مسائل تصمیم گیری چند معیاره با مجموعه های فازی چند تردیده


عنوان لاتین

An extension of ELECTRE to multi-criteria decision-making problems with multi-hesitant fuzzy sets

مشخصات کلی

سال انتشار 2015
کد مقاله 1780
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 33
نام مجله Information Sciences
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

در مجموعه های فازی تردیدی (HFSs) که فرم کلی تری از مجموعه های فازی هستند به درجه ی عضویت یک المان به یک مجموعه، که تصمیم گیرندگان به هنگام در نظر گرفتن مقادیر مختلف قبل از بیان تمایل خود با در نظر گرفتن وزن ها و داده ها در مورد آن تردید می کنند، می تواند مقادیر دقیق ممکن متعددی بین صفر تا یک اختصاص یابد. اگر دو و یا تعداد بیشتری از تصمیم گیرندگان یک مقدار معادل را تخصیص دهند در این صورت آن مقدار تنها یک بار به حساب می آید. اما شرایطی که در آن، مقدار مشابه به طور مکرر تخصیص داده می شود با شرایطی که مقدار تخصیص داده شده تنها یک بار ظاهر می شود به طور اساسی متفاوت است. بنابراین، می توان از مجموعه های فازی چند تردیده (MFHSs) برای مدیریت حالاتی که در آن، مقادیر در یک HFS مجزا تکرار می شوند استفاده کرد. در این مقاله، یک روش برای مقایسه ی اعداد فازی چند تردیده (MFHSN) ارائه شده است. بعضی روابط فرا رتبه بر اساس روش های مرسوم ELECTRE برای MFHSN ها ارائه و ویژگی های متعددی آنالیز شده است. برای آلترناتیوهای رتبه بندی، مشابه با ELECTRE III یک روش فرا رتبه ای برای مسائل تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) پیشنهاد شده که وزن ها و داده ها به فرم MFHSN هستند. در نهایت، به منظور تشریح روش ارائه شده یک مثال حل شده و اعتبار و امکان پذیری روش ارائه شده با مقایسه ی تحلیلی با روش های موجود دیگر توضیح داده شده است.

چکیده لاتین

In hesitant fuzzy sets (HFSs), which are generalized from fuzzy sets, the membership degree of an element to a set, for which decision-makers hesitate while considering several values before expressing their preferences concerning weights and data, can be assigned one or more possible precise values between zero and one. If two or more decision-makers assign an equivalent value, that value is only counted once. However, situations in which the same value is repeatedly assigned substantially differ from those in which the value appears only once. Therefore, multi-hesitant fuzzy sets (MHFSs) can be used to manage cases in which values are repeated in a single HFS. In this paper, a method for comparing multi-hesitant fuzzy numbers (MHFNs) is presented. Some outranking relations for MHFNs, which are based on traditional ELECTRE methods, are introduced, and several properties are analyzed. For ranking alternatives, we propose an outranking approach to multi-criteria decision-making (MCDM) problems similar to ELECTRE III, where weights and data are in the form of MHFNs. Finally, an example is given to illustrate the developed approach, and its validity and feasibility are demonstrated by a comparison analysis with other existing methods

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI