مقالات ترجمه شده

یک رویکرد مجموعه نرم افزار فازی جدید در تصمیم گیری مبتنی بر تحلیل رابطه خاکستری و نظریه Dempster–Shafer از شواهد

عنوان فارسی

یک رویکرد مجموعه نرم افزار فازی جدید در تصمیم گیری مبتنی بر تحلیل رابطه خاکستری و نظریه Dempster–Shafer از شواهد


عنوان لاتین

A novel fuzzy soft set approach in decision making based on greyrelational analysis and Dempster–Shafer theory of evidence

مشخصات کلی

سال انتشار 2015
کد مقاله 1770
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 24
نام مجله Applied Soft Computing
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

این مقاله یک رویکرد مجموعه نرم فازی جدید در تصمیم گیری مبتنی بر تحلیل رابطه خاکستری و نظریه Dempster–Shafer از شواهد پیشنهاد می کند. اول، درجه های عدم قطعیت از پارامترهای مختلف از طریق تحلیل رابطه خاکستری تعیین شده ، که برای محاسبه درجه رابطه میانه خاکستری به کار گرفته شده است. دوم، توابع جمعی مناسب از جایگزین های مستقل مختلف با پارامترهای مختلف با توجه به درجه نامشخص داده شده است. سوم، برای تجمیع جایگزین ها داخل یک جایگزین جمعی، قانون Dempster از ترکیب شواهد به کارگرفته شده است. در نهایت ، جایگزین ها رتبه بندی شده و بهترین جایگزین به دست می آید. اثر بخشی و امکان پذیری این رویکرد با مقایسه با رویکرد بالقوه میانگین نشان داده شده چون اندازه گیری عملکرد این رویکرد مشابه همان رویکرد بالقوه میانگین است، باور اندازه گیری عدم قطعیت از 0.04723 به 0.0782 (به ترتیب 0.3821 به 0.0069) در مثال بخش 5 سقوط می کند.

چکیده لاتین

This paper proposes a novel fuzzy soft set approach in decision making based on grey relational analysisand Dempster–Shafer theory of evidence. First, the uncertain degrees of various parameters are deter-mined via grey relational analysis, which is applied to calculate the grey mean relational degree. Second,suitable mass functions of different independent alternatives with different parameters are given accord-ing to the uncertain degree. Third, to aggregate the alternatives into a collective alternative, Dempster’srule of evidence combination is applied. Finally, the alternatives are ranked and the best alternativesare obtained. The effectiveness and feasibility of this approach are demonstrated by comparing with themean potentiality approach because the measure of performance of this approach is the same as themean potentiality approach’s, the belief measure of the whole uncertainty falls from 0.4723 to 0.0782(resp. 0.3821 to 0.0069) in the example of Section 5 (resp. Section 6)

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI