مقالات ترجمه شده

یک مدل کنترل موجودی با درنظر گرفتن چرخه زندگی محصول و باز تولید آنها

عنوان فارسی

یک مدل کنترل موجودی با درنظر گرفتن چرخه زندگی محصول و باز تولید آنها


عنوان لاتین

An inventory control model with consideration of remanufacturing and product life cycle

مشخصات کلی

سال انتشار 2011
کد مقاله 1509
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 17
نام مجله Int. J. Production Economics
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام نشده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

این مقاله سیاستهای کنترل موجودی یک سیستم تولید و بازتولید در طول چرخه زندگی یک محصول را بررسی میکند که شامل 4 مورد است: معرفی، رشد، بلوغ، افول هم نرخ تقاضا و نرخ بازگشت محصولات بصورت تصادفی با توزیع نرمال، متغیر است. معنی توزیع متغیر بر اساس زمانی است که چرخه زندگی محصول طی میشود. فرمولهای با شکل بسته از تولید با اندازه کم، نقطه سفارش و ذخیره احتیاطی هر موردی از چرخه زندگی محصول ایجاد شده اند. یک مثال عددی با تحلیل حساسیت ارائه شده است. نتایج نشان داده اند که سیاستهای کنترل موجودی متفاوت باید با چرخه های زندگی محصول متفاوت انطباق داشته باشد. آن همچنین فهمیده شده است که تولید بهینه با اندازه کم و نقطه سفارش به نرخ تغییر تقاضا حساس نیست.

چکیده لاتین

This paper investigates inventory control policies in a manufacturing/remanufacturing system during the product life cycle, which consists of four phases: introduction, growth, maturity, and decline. Both demand rate and return rate of products are random variables with normal distribution; the mean of the distribution varies according to the time in the product life cycle. Closed-form formulas of optimal production lot size, reorder point, and safety stock in each phase of the product life cycle are derived. A numerical example is presented with sensitivity analysis. The result shows that different inventory control policies should be adopted in different phases of the product life cycle. It is also found that the optimal production lot size and reorder point are not sensitive to the phase length and the demand changing rate

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI