مقالات ترجمه شده

سياست موجودي براي يك آيتم با تورم تحميلي با قيمت خريد، قيمت فروش و ديماند با پرداخت بخشي فوري

عنوان فارسی

سياست موجودي براي يك آيتم با تورم تحميلي با قيمت خريد، قيمت فروش و ديماند با پرداخت بخشي فوري


عنوان لاتین

Inventory policy for an item with inflation induced purchasing price, selling price and demand with immediate part payment

مشخصات کلی

سال انتشار 2013
کد مقاله 1467
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 17
نام مجله Applied Mathematical Modelling
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام نشده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

در اين مقاله، سياست موجودي براي يك آيتم با تورم و قيمت فروش ارايه شده كه به تقاضاي تحت افقهاي برنامه ريزي تصادفي و مشخص با مجاز بودن يا نبودن كمبود وابسته است. بعلاوه مقدماتي براي 1) پرداخت بخشي فوري (متغير) براي خريداران عمده، 2) قرض گيري پول از منبع قرض دهنده پول جهت پرداخت بخشي فوري 3) گرفتن تخفيف در قيمت خريد و آسان گرفتن دوره اعتبار از خريدار عمده در مقابل افزايش پرداخت و 5) تاخير مجاز در پرداخت خريدار عمده، نيز وجود دارد. پرداخت به منبع در انتهاي دوره تجارت با نقدينگي جالب توجه ايجاد مي شود. برخلاف فرضيات بالا، مدل موجودي تحت افقهاي برنامه ريزي محدود (crisp) و تصادفي در ارتباط با نقطه نظر خريدار براي سود بيشتر فرمول سازي شده است. روش بهينه سازي غيرخطي – روش گراديان كاسته شده تعميم يافته (GRG) براي يافتن راه حلهاي بهينه و سودهاي ماكزيمم مربوط به آن براي مجموعه هاي مختلف داده هاي عددي موردنظر استفاده مي شود. چندين تحليل حساسيت ايجاد شده و بصورت گرافيكي نمايش داده شده است. بعنوان موارد ويژه،نتايج مدلهاي crisp و مورد بدون كمبود، از مدل stochastic و موردي با كمبودها بدست مي آيد.

چکیده لاتین

In this paper, an inventory policy for an item is presented with inflation and selling price dependent demand under deterministic and random planning horizons allowing and not allowing shortages. In addition, there is a provision for (i) an immediate part payment (variable) to the wholesaler, (ii) borrowing some money from money lending source for the immediate part payment, (iii) earning a discount on purchasing price and relaxation on credit period from the wholesaler against the advance payment and (iv) delay in payment for the rest allowed by wholesaler. The payment to the source is made at the end of the business period with some interest charged. Against the above conjectures, inventorymodels under the finite (crisp) and random planning horizons have been formulated with respect to the retailer’s point of view for maximum profit. The nonlinear optimization method – Generalized Reduced Gradient (GRG) method is used to find the optimal solutions and the corresponding maximum profits for the different sets of given numerical data. Some sensitivity analyses are made and presented graphically. As particular cases, the results of the crisp models and the case without shortages are obtained from those of the stochastic model and the case with shortages respectively

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI