مقالات ترجمه شده

مقاله مقاومت کششی با ترجمه

دانلود مقاله مقاومت کششی با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات مقاومت کششی با ترجمه ، مقالات مقاومت کششی با ترجمه ، دانلود مقاله بیس مقاومت کششی ، دانلود ترجمه مقالات مقاومت کششی ، دانلود مقاله ISI مقاومت کششی ، ترجمه مقاله مقاومت کششی ، مقالات isi مقاومت کششی با ترجمه و گرایش های رشته مقاومت کششی را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

Optimization of strength properties for Self-Compacting Concrete by Taguchi Method

2016
2449
word
10
رایگان

عنوان لاتین

Study on MIG-TIG double-sided arc welding-brazing of aluminum and stainless steel

2016
2486
word
7
رایگان

عنوان لاتین

The effect of adhesive thickness on tensile and shear strength of polyimide adhesive

2012
2677
word
25
رایگان

عنوان لاتین

The effect of mixing on the performance of macro synthetic fibre reinforced concrete

2017
4311
word
19
رایگان

عنوان لاتین

Characterizing the influence of stress-induced microcracks on the laboratory strength and fracture development in brittle rocks using a finite-discrete element method-micro discrete fracture network FDEM-mDFN approach

2015
4530
word
19
رایگان

عنوان لاتین

Reinforcing Effects of Graphene Oxide on Portland Cement Paste

2014
4580
word
15
رایگان

عنوان لاتین

Shear resistance of ultra-high-performance fiber-reinforced concrete

2017
4766
word
24
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI