مقالات ترجمه شده

مقاله جوشکاری با ترجمه

دانلود مقاله جوشکاری با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات جوشکاری با ترجمه ، مقالات جوشکاری با ترجمه ، دانلود مقاله بیس جوشکاری ، دانلود ترجمه مقالات جوشکاری ، دانلود مقاله ISI جوشکاری ، ترجمه مقاله جوشکاری ، مقالات isi جوشکاری با ترجمه و گرایش های رشته جوشکاری را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

Experimental Investigation for Welding Aspects of Stainless Steel 310 for the Process of TIG Welding

2014
1248
word
5
رایگان

عنوان لاتین

Microstructure evolution and microhardness of friction stir weldedcast aluminum bronze

2014
2035
word
12
رایگان

عنوان لاتین

Effect of Pin Profile on Mechanical Properties of 6061 Al Alloy Welded Joints Prepared by Friction Stir Welding

2016
2335
word
10
رایگان

عنوان لاتین

EFFECTS OF DIFFERENT STIRRER-PIN FORMS ON THE JOINING QUALITY OBTAINED WITH FRICTION-STIR WELDING

2015
2336
word
14
رایگان

عنوان لاتین

Study on MIG-TIG double-sided arc welding-brazing of aluminum and stainless steel

2016
2486
word
7
رایگان

عنوان لاتین

Effects of tool pin design on formation of defects in dissimilar friction stir welding

2016
2494
word
9
رایگان

عنوان لاتین

Failure analysis of a crude oil pipeline

2007
4608
word
20
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI