مقالات ترجمه شده

آیا ICT یک ضرورت جدید برای رشد اقتصادی ملی در یک جامعه اطلاعاتی است؟

عنوان فارسی

آیا ICT یک ضرورت جدید برای رشد اقتصادی ملی در یک جامعه اطلاعاتی است؟


عنوان لاتین

Is ICT a new essential for national economic growth in an information society?

مشخصات کلی

سال انتشار 2015
کد مقاله 5049
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 20
نام مجله Government Information Quarterly
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

آیا ICT یک ضرورت جدید برای رشد اقتصادی ملی در یک جامعه اطلاعاتی است؟ این مقاله سعی در تائید تجربی این فرضیه نظری دارد که آیا فاکتورهای ICT بر توسعه ی اقتصادی ملی تاثیر دارند یا خیر. بدین منظور، این مطالعه از یک مدل پژوهشی برای بررسی رابطه بین ICT و توسعه از طریق شواهد آماری بهره می برد. زیرساخت IT، صلاحیت IT، سرمایه گذاری IT و اندازه روند IT به عنوان متغیرهایی انتخاب می شوند که فاکتورهای ICT را در بر دارند، چون این فاکتورها به طور گسترده توسط مدل توازن عرضه و تقاضا مورد استفاده قرار می گیرند. همچنین این مقاله از چندین معیار اجتماعی-اقتصادی نظیر اندازه جمعیت، تورم مصرف کننده، فساد ملی و تحصیلات به عنوان متغیرهای کنترلی استفاده می کند. تجزیه و تحلیل داده پانل برای تائید آماری تاثیر توانایی ICT ملی بر توسعه ی کشور استفاده شد. علاوه بر این، این مقاله سعی در یافتن یک متغیر واسطه بین ICT و توسعه ملی، نظیر فساد ملی، تورم مصرف کننده و تحصیلات ملی دارد که به عنوان عناصر مهم توسعه ملی از نقطه نظر سیاسی و اجتماعی مشخص شده اند و توان توضیح مدل تجزیه و تحلیل بهبود یافته است. این نتیجه نشان می دهد که این متغیرها، تاثیرات ظرفیت ICT را بر رشد اقتصاد ملت های مورد بررسی تحت تاثیر قرار می دهند. این مطالعه وابستگی آماری برای تاثیراتی که ظرفیت ICT بر توسعه اقتصادی دارد را تائید کرد.

چکیده لاتین

This paper attempts to empirically verify the theoretical assumption that ICT factors affect national economic development. To this end, this study will use a researchmodel to examine the relationship between ICT and development through statistical evidence. IT infrastructure, IT competence, IT investment and IT trade size will be selected as variables reflecting ICT factors since these are widely used by the balance model of supply and demand. Also, this paper will employ several socio-economic factors such as population size, consumer inflation, national corruption and education as control variables. A panel data analysis was used to statistically verify the impact of national ICT capability on a country's development. Furthermore, this paper tried to find an intervening variable between ICT and national development such as national corruption, consumer inflation and national education that have been highlighted as important elements of national development frompolitical and social perspectives, and improved explanatory power of the analysis model. This result indicates that these variables mediate ICT capacity's effects on each surveyed nation's economic growth. This study verified statistic relevance for the effects that ICT capacity has on economic development.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI