مقالات ترجمه شده

الگوریتم های هوشمند برای انتخاب بهینه ماشین مجازی در محیط ابر، به سمت افزایش خدمات بهداشتی

عنوان فارسی

الگوریتم های هوشمند برای انتخاب بهینه ماشین مجازی در محیط ابر، به سمت افزایش خدمات بهداشتی


عنوان لاتین

Intelligent Algorithms for Optimal Selection of Virtual Machine in Cloud Environment, Towards Enhance Healthcare Services

مشخصات کلی

سال انتشار 2017
کد مقاله 5048
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 7
نام مجله International Publishing
نشریه Springer
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام نشده است
جداول داخل مقاله ترجمه نشده است

چکیده فارسی

محاسبات ابر نقش بسیار مهمی را در خدمات بهداشتی (HCS) ایفا می کند. محاسبات ابر برای ) HCSخدمات بهداشتی) می تواند پرونده های بیماران، تشخیص بیماری ها و سایر دامنه های پزشکی را در زمان کمتری وبا هزینه کمتر بازگرداند. در محاسبات ابری، انتخاب مطلوب از ماشین های مجازی (VMs) بسیار مهم است که به خدمات بهداشتی (IHS) (بیماران، پزشکان، و غیره) در HCS علاقه مند به زمان اجرای و سرعت پاسخ به درخواست های پزشکی می شود. این مقاله یک معماری هوشمند جدید برای HCS ارائه می دهد. همچنین، این مقاله سه الگوریتم هوشمند را پیشنهاد می کند که برای پیدا کردن انتخاب مطلوب VM(ماشین های مجازی) ها در یک محیط ابر محسوب می شوند.: یک الگوریتم ژنتیک (GA)، بهینه سازی ذرات (PSO) و بهینه سازی ذرات موازی( (PPSO. برای این کار، این مقاله از ابزار MATLAB برای یافتن الگوریتم هوشمند مطلوب و CloudSim برای انتخاب بهترین انتخاب از ماشین مجازی ها در یک محیط ابر استفاده می کند. نتایج نشان داد که الگوریتم PPSO بهتر از الگوریتم های GA و PSO است.

چکیده لاتین

Cloud computing plays a very important role in healthcare services (HCS). Cloud computing for HCS can restore patients’ records, diseases diagnosis and other medical domains in less time and less of cost. In cloud computing, optimally chosen of virtual machines (VMs) is very significant to interest in healthcare services (IHS) (patients, doctors, etc.) in HCS to implementation time and speed of response to medical requests. This paper proposes a new intelligent architecture for HCS. also, this paper proposes three intelligent algorithms are a genetic algorithm (GA), particle swarm optimization (PSO) and parallel particle swarm optimization (PPSO) to find optimal chosen of VMs in a cloud environment. For that, this paper uses MATLAB tool to find optimal intelligent algorithm and CloudSim to find optimal chosen of VMs in a cloud environment. The results proved that PPSO algorithm is better than GA and PSO algorithms.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI