مقالات ترجمه شده

میزان شیوع گونه های سودوموناس مقاوم به چند دارو در بیماران ICU با ارجاع ویژه به تولید ESBL، AMPC، MBL، و بیوفیلم

عنوان فارسی

میزان شیوع گونه های سودوموناس مقاوم به چند دارو در بیماران ICU با ارجاع ویژه به تولید ESBL، AMPC، MBL، و بیوفیلم


عنوان لاتین

Incidence of Multidrug-Resistant Pseudomonas Spp. in ICU Patients with Special Reference to ESBL, AMPC, MBL and Biofilm Production

مشخصات کلی

سال انتشار 2016
کد مقاله 5031
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 11
نام مجله Journal of Global Infectious Diseases
نشریه J Glob Infect Dis
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

دورنما: گونه های سودوموناس مقاوم به چند دارو (MDR) یکی از علت های اصلی عفونت ICU هستند. ظهور ژن های ESBL، AmpC، و MBL و گسترش آن ها در بین پاتوژن های باکتریایی موضوع نگرانی های مهمی است. تولید بیوفیلم نیز به مقاومت ضد میکروبی به دلیل تماس سلول به سلول نزدیک نسبت داده می شود که به باکتری ها اجازه می دهد پلاسمیدها را به طور کارآمدتری به یکدیگر منتقل کنند. هدف این مطالعه تعیین شیوع گونه های سودوموناس تولید کننده ی ESBL، AmpC، MBL، و بیوفیلم در بیماران ICU است. مواد و روش ها: نمونه های بالینی از فوریه ی 2012 تا اکتبر 2013 به صورت آسپتیک از 150 بیمار ICU جمع آوری شدند. شناسایی و حساسیت میکروبی مطابق دستورالعمل های انستیتو استانداردهای آزمایشگاهی و بالینی (CLSI) انجام شد. ESBL ها و AmpC به صورت فنوتیپی و ژنوتیپی تعیین شدند. MBL با تست هوگ اصلاح شده و تست سینرژی ایمی پنم-EDTA double-disk آشکار شد. نتایج: 35 گونه ی سودوموناس (28%) شایع ترین پاتوژن در عفونت های ICU بودند. مقاومت به چند دارو و تولید بیوفیلم به ترتیب در 80.1% و 60.4% از جدایه ها مشاهده شد. شیوع ESBL، AmpC، و MBL به ترتیب 22.9%، 42.8%، و 14.4% بود. متوسط زمان اقامت در بیمارستان 25 روز بود و با 20% مرگ مرتبط بود. نتیجه گیری: مراقبت منظم برای آشکارسازی تولید کنندگان ESBL، AmpC، و MBL به خصوص در بیماران ICU نیاز است. کرباپنم ها باید به طور عاقلانه برای پیشگیری از گسترش آن ها استفاده شوند. آنتی بیوتیک های موثر، همچون فلوروکینولون ها و پیپراسیلین تازوباکتام باید بعد از تست حساسیت استفاده شوند.

چکیده لاتین

Background: Multidrug-resistant (MDR) Pseudomonas spp. have been reported to be the important cause of ICU infections. The appearance of ESBL, AmpC and MBL genes and their spread among bacterial pathogens is a matter of great concern. Biofilm production also attributes to antimicrobial resistance due to close cell to cell contact that permits bacteria to more effectively transfer plasmids to one another. This study aimed at determining the incidence of ESBL, AmpC, MBL and biofilm producing Pseudomonas spp. in ICU patients. Material and Methods: The clinical specimens were collected aseptically from 150 ICU patients from February 2012 to October 2013. Identification and antimicrobial susceptibility was performed according to Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) guidelines. ESBLs and AmpC were detected phenotypically and genotypically. MBL was detected by modified Hodge and imipenem-EDTA double-disk synergy test. Results: Pseudomonas spp. 35(28%) were the most prevalent pathogen in ICU infections. Multidrug resistance and biofilm production was observed in 80.1% and 60.4% isolates, respectively. Prevalence of ESBL, AmpC and MBL was 22.9%, 42.8% and 14.4%, respectively. The average hospital stay was 25 days and was associated with 20% mortality. Conclusions: A regular surveillance is required to detect ESBL, AmpC and MBL producers especially in ICU patients. Carbapenems should be judiciously used to prevent their spread. The effective antibiotics, such as fluoroquinolones and piperacillintazobactum should be used after sensitivity testing.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI