مقالات ترجمه شده

بهبود عملکرد پروژه های ساختمانی

عنوان فارسی

بهبود عملکرد پروژه های ساختمانی


عنوان لاتین

Improving performance of construction projects

مشخصات کلی

سال انتشار 2013
کد مقاله 4936
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 13
نام مجله Engineering, Construction and Architectural Management
نشریه Emerald
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام نشده است
جداول داخل مقاله ترجمه نشده است

چکیده فارسی

هدف – بعنوان یک مهارت نرم افزاری ضروری، اعلام شده که هوش هیجانی (EI) مزایای فراوانی دارد، با این حال در مدیریت پروژة ساختمانی بسیار مغفول واقع شده است. هدف این مقاله، بررسی کاربرد بیشتر هوش هیجانیِ مدیر پروژه بمنظور بهبود عملکرد پروژه میباشد. طراحی/روش شناسی/رویکرد – یک نظرسنجی بر پایه ی پرسشنامه مشتمل بر 112 مدیر پروژه در ساخت و ساز برای تعیین هوش هیجانی مدیران پروژه استفاده شده است، و آن را به عملکرد آخرین پروژه شان مرتبط ساخته و به همین اندازه اثرات تعدیل کننده ی مشارکت بین المللی و نوع قرارداد آزموده شده است. یافته ها – نتایج، نقش بالای 6 عامل هوش هیجانی در عملکرد پروژه های بزرگ مقیاس و پیچیده را نشان میدهد؛ جایی که اثرات اعتماد به نفش و کار تیمی تایید نشده اند. بعلاوه، دریافتیم که مشارکت بین المللی و نوع قرارداد میتوانند روابط بین عاملهای معینی از هوش هیجانی و عملکرد پروژه را تعدیل کنند. پیامدهای اجرایی- مقاله توصیه هایی دربارة نوع انتخاب و انتصاب مدیران پروژه برای ارگانهای ساختمانی را ارائه داده است؛ در همین حال، به مدیران پروژه در شناسایی صلاحیتهای مهم کمک میکند که برای پروژه های ساخت و ساز بزرگ و پیچیده مهیا گردند. ابتکار/ اصول – در این مقاله، مدل EI بصورت اختصاصی برای مدیران پروژه اصلاح شده و به کاستی های هوش هیجانی مدیران پروژه و به همان اندازه معیارهای عملکرد برای عملکرد پروژه پرداخته است. سپس یک تحلیل از ابعاد کلیدی EI یا صلاحیتهای عملکرد پروژه انجام گرفته که به کلیت هوش هیجانی مدیران پروژه کمک میکند.

چکیده لاتین

Purpose – As a crucial soft skill, emotional intelligence (EI) is reported to have many benefits, yet it remains largely unexplored in construction project management. The purpose of this paper is to explore further application of project manager’s EI to improve project performance. Design/methodology/approach – A questionnaire-based survey covering 112 project managers in construction is used to determine project managers’ EI, and relate that to the performance of their most recent projects, as well as examine the moderating effects of international involvement and contract type. Findings – Results indicate high expressions of six EI factors in project performance of large and complex scale; whereas the effects of self-confidence and teamwork have not been confirmed. Additionally, international involvement and contract type are found to moderate the relationships between certain EI factors and project performance. Practical implications – The paper makes recommendations on selection and appointment of project managers to construction organizations; meanwhile it assists project managers in recognizing the significant competencies that cater for large and complex construction projects. Originality/value – In this paper, the EI model is modified especially for project managers, to make up for the deficiency of project managers’ EI framework, as well as the project performance criteria for construction projects. Then an analysis takes place of the key EI dimensions or competencies on project performance, which contributes to the body of project managers’ EI. Keywords Emotional intelligence, Project manager, Project performance, Large and complex projects, Construction industry, Project management

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI