مقالات ترجمه شده

حساسیت قیمت حمل و نقل بار جاده ای- بازبینی بر کشش

عنوان فارسی

حساسیت قیمت حمل و نقل بار جاده ای- بازبینی بر کشش


عنوان لاتین

The price sensitivity of road freight transport – a review of elasticities

مشخصات کلی

سال انتشار 2010
کد مقاله 4894
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 40
نام مجله فاقد منبع
نشریه فاقد منبع
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

بر اساس مقالات بین المللی، کشش قیمتی حمل و نقل جاده ای تن کلیومتر ، و وسیله (نقلیه) کیلومتر تقاضا برای سوخت، مورد تحقیق قرار گرفته اند. مقالات، دامنه وسیعی از مقادیر کشش برای این ها را فراهم می کند. از طریق تحلیل تفاوت های در تعریف متغیر های مستقل و وابسته و مکانیسم های پاسخ موجود و تفاوت های میان کشورها ( به عنوان مثال، تفاوت های بزرگ در رقابت حمل و نقل ریلی یا حمل و نقل دریایی میان کشورها )، طبقه بندی های مسافت ها و انواع کالا، اگرچه می تواند بخش قابل ملاحظه ای از تغییر را توصیف کند، اما تفاوت های باقیمانده در کشش در برخی از طبقه بندی ها( به عنوان مثال قیمت تن کلیومتر در تن کیلومتر برای روش انتخاب پاسخ ها) قابل توجه باقی می ماند. در این جا تفاوت ها در نوع داده استفاده شده، طراحی روش ها و پشتیبانی از فرضیه ها می تواند مورد سئوال قرار گیرند.

چکیده لاتین

On the basis of the international literature, road transport price elasticities of tonne kilometres, vehicle kilometres and fuel demand have been investigated. The literature provides a wide range of elasticity values for these. By analysing differences in the definition of the independent and dependent variables and the response mechanisms included, and differences between countries, (e.g. large differences in the competitiveness of rail transport or inland waterways transport between countries), distance classes and commodity types, a considerable part of the variation can be explained However, the remaining variation in elasticities in some of the categories (e.g. tonne kilometre price on tonne kilometres for mode choice responses) remains substantial. Here differences in type of data used, modelling methodologies and supporting assumptions may be at stake.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI