مقالات ترجمه شده

توسعه مدل برندینگ کارفرما در دانشگاه‌ های دولتی ایران

عنوان فارسی

توسعه مدل برندینگ کارفرما در دانشگاه‌ های دولتی ایران


عنوان لاتین

Development of Employer Branding Model in Iranian Public Universities

مشخصات کلی

سال انتشار 2016
کد مقاله 4888
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 26
نام مجله Merit Research Journal of Business and Management
نشریه merit research
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

امروزه برندینگ کارفرما به عنوان مهمترین استراتژی کاری در سطح بین‌الملل محسوب می‌شود. کار این فرایند، تبدیل هویت یک سازمان به عنوان یک کارفرما است. نتیجه‌ حاصل، نمایش تصویری از سازمان در هر دو بُعد داخلی و خارجی به عنوان یک کارفرما خواهد بود. در این پژوهش محققین سعی نمودند تا با توسعه مدل برندینگ کارفرما در حوزه دانشگاه‌های دولتی، به کمیّت و کیفیت جذب و نگهداشت اساتید دانشگاه بپردازند. جهت توسعه مدل برندینگ کارفرما، به طور متوالی از دو رویکرد کمّی (تحلیل محتوای کمّی) و رویکرد کیفی (روش دلفی یا مصاحبه با خبرگان و متخصصان) استفاده گردید. با توجه به تحلیل داده‌ها در بخش تحلیل محتوای کمّی ادبیات مربوط به مقوله برندینگ کارفرما، مدل نظری پژوهش مشتمل بر پنج متغیر جبران خدمت و مزایا؛ محیط و شرایط کاری؛ تعادل کار و زندگی؛ فرهنگ سازمانی و شهرت سازمانی ارایه گردید. همچنین تحلیل داده‌ها در بخش روش دلفی نشان داد که متغیر محیط و شرایط کاری دارای بیشترین اهمیت و متغیر جبران خدمت و مزایا دارای کمترین اهمیت در بین اساتید دانشگاه می‌باشند. در نهایت نیز مدل مفهومی پژوهش یا مدل توسعه یافته برندینگ کارفرما در دانشگاه‌های دولتی ایران ارایه گردید.

چکیده لاتین

Today, employer branding is considered as the most important business strategy at international level. The role of this process is transforming an organization identity as an employer. In this study, researchers tried to address attracting and preserving university professors quantitatively and qualitatively through development of employer branding model within the domain of public universities. The methodology of the study was mixed (combined) method and based on Morse combined research method typology (analogue sequential mixed method design). In order to develop employer branding model, both quantitative (analysis of quantitative content) and qualitative (Delphi method or interviews with experts or specialists) approaches were utilized. Furthermore, in order to collect the data for the quantitative content analysis part, library method which is based on books and articles was used and the data for the qualitative Delphi method were collected through conducting interviews by experts and commentators. Considering data analysis in quantitative content analysis of related literature to employer branding context, theoretical model of research included five variables as compensations and benefits, environment and work condition, work-life balance, organizational culture and organization’s reputation was presented. Moreover, data analysis in Delphi method part indicated that two variables of work environment and conditions have the most importance and compensations and benefits have the least importance among university professors. Finally, conceptual model of research or developed employer branding model was presented in Iran’s public sector universities.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI