مقالات ترجمه شده

ارزیابی سرمایه اجتماعی برای عملکرد سازمانی : بینش های بررسی اولیه از غنا

عنوان فارسی

ارزیابی سرمایه اجتماعی برای عملکرد سازمانی : بینش های بررسی اولیه از غنا


عنوان لاتین

ASSESSING SOCIAL CAPITAL FOR ORGANISATIONAL PERFORMANCE: INITIAL EXPLORATORY INSIGHTS FROM GHANA

مشخصات کلی

سال انتشار 2010
کد مقاله 4881
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 26
نام مجله ORGANIZATIONS AND MARKETS IN EMERGING ECONOMIES
نشریه فاقد منبع
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

سرمایه اجتماعی، مفهومی است که روابط اجتماعی با کیفیت خوب را توصیف می کند که می تواند به منافع متقابل منجر شود. گزاره اساسی نظریه سرمایه اجتماعی این است که شبکه های روابط دسترسی به منابع را اختصاص می دهند، به ویژه مزایای اطلاعاتی که برای غیر اعضای این شبکه در دسترس نیستند. این مطالعه، توابع سرمایه اجتماعی در سازمان های غنا را مورد ارزیابی قرار داد، الگوها و عوامل تعیین کننده استفاده از سرمایه اجتماعی را در سازمان ها شرح داده و با استفاده از چارچوب نمونه شرکت های ثبت شده در باشگاه غنا 100، به بررسی سهم سرمایه اجتماعی در عملکرد شرکت می پردازد. نظرسنجی زمینه پرسشنامه تکمیل شده با مصاحبه های شخصی به عنوان مناسب ترین طرح برای این تحقیق انتخاب شد. کارکنان در سراسر سلسله مراتب سازمانی براساس مسئولیت های در دست خود، موقعیت ها، نوع ارتباط با دیگران در داخل سازمان، نمونه برداری شدند. داده هایی در مورد ویژگی های جمعیت شناختی و دینامیک سازمانی نیز جمع آوری شد. نتایج نشان داد که سرمایه اجتماعی برای به اشتراک گذاشتن دانش در سازمان غنایی بسیار مهم است؛ که به انجام رسیدن کارها کمک می کند و در دستیابی به اهداف سازمانی نیز کمک می کند. يافته ها نیز نشان دادند كه سه متغير تعيين كننده سرمايه اجتماعي: مقابله به مثل (یا عمل متقابل)، اعتماد و روابط نهادي، معنادارترين رابطه مثبت را با عملكرد سازمانی دارند. به این ترتیب، مطالعه توصیه می کند که شرکت ها رویکرد کنشگرایانه ای در جهت ارتقاء، ایجاد و حفظ شبکه های اجتماعی قابل دوام در داخل ساختارهای خود اتخاذ می کنند تا به حداکثر سود یا مزایا از آن دست یابند.

چکیده لاتین

Social Capital is a concept that describes good quality social relations that can lead to mutual benefit. The fundamental proposition of social capital theory is that networks of relationships grant access to resources, especially information benefits not available to non-members of the network. This study assessed the functions of social capital within Ghanaian organizations, described the patterns and determinants of social capital use within organizations and explored how social capital contributes to firm performance using a sample frame of firms listed in the Ghana Club 100. A questionnaire field survey supplemented by personal interviews was chosen as the most appropriate design for this investigation. Employees were sampled across the organizational hierarchy based on their responsibilities held, positions, type of relationship held with others within the organisation. Data was also collected on the demographic characteristics and organisational dynamics. The results showed that social capital is critical to knowledge sharing in the Ghanaian organization; that it helps to get things done and helps in the attainment of organisational objectives. The findings also suggested that three determinate variables of social capital: reciprocity, trust and institutional ties, have the most significant positive relationship with organisational performance. In view of that, the study recommends that firms take a proactive approach towards promoting, building and maintaining viable social networks within their structures in order to derive maximum benefit from it.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI