مقالات ترجمه شده

واکنش های قیمت سهام به اعلام ارزش برند: دامنه و تعدیل گرها

عنوان فارسی

واکنش های قیمت سهام به اعلام ارزش برند: دامنه و تعدیل گرها


عنوان لاتین

Stock price reactions to brand value announcements: Magnitude and moderators

مشخصات کلی

سال انتشار 2015
کد مقاله 4851
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 36
نام مجله Intern. J. of Research in Marketing
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

در حالی که مطالعات متعدد به تاثیر مثبت ارزش برند بر ارزش شرکت دست می یابند، ما هنوز هم آگاهی اندکی در خصوص متغییرهایی داریم که رابطه ارزش برند- ارزش شرکت را تعدیل می نمایند. در این مطالعه، این شکاف موجود در ادبیات را با توسعه و بررسی چارچوب جدید در خصوص احتمالات تاثیر گذار بر تاثیر تغییرات ارزش برند بر بازده سهام مورد بررسی قرار می دهیم. با توجه به نظریه برند سازی، ما فرض می کنیم که واکنش های قیمت سهام به تغییرات ارزش برند برای شرکت هایی با آسیب پذیری بالای جریان نقدی، فرصت های رشد ارزشمند مثبت تر هستند، و پتانسیل بالا برای محصول بیشتر یا قیمت خدمات افزایش می یابد. ما به صورت تجربی به بررسی اهمیت این سه تعدیل گر از طریق تحلیل مطالعه یک رویداد 503 اعلان ارزش برند برگرفته از بهترین برندهای جهانی Interbrand می پردازیم که از سال 2001 تا 2012 لیست بندی می شود. ما به شواهد بازده سهام غیر معمول قابل توجه در تاریخ های اعلان ارزش برند، با برندی که دارای نرخ تبدیل ارزش شرکت تقریبا 4% است دست می یابیم. تحلیل های رگرسیون سطح مقطعی بازده سهام غیر معمول روز اعلان نشان می دهند که سهامداران عمدتا به پتانسیل برندها جهت کاهش آسیب پذیری جریان نقدی تکانه نامساعد ارزش می دهند. ما تنها به شواهد ترکیبی در خصوص اهمیت برندها در تولید رشد دست می یابیم، و هیچ گونه مدرکی برای نقش آن ها جهت تنظیم قیمت های بالاتر وجود ندارد. نتایج ما، با توجه به طیفی از آزمون های حساسیت، نشانگر دستورالعمل های مدیریتی آشکار با توجه به انواع شرکت ها هستند که برای آن ها برندهای قوی بسیار مهم می باشند.

چکیده لاتین

While several studies find a positive impact of brand value on firm value, we still know very little on the variables moderating the brand value–firm value relation. In this study, we address this gap in the literature by developing and testing a new framework on the contingencies affecting the impact of brand value changes on stock returns. Drawing from branding theory, we hypothesize that stock price reactions to brand value changes aremore positive for firms with high cash flow vulnerability, valuable growth opportunities, and high potential for further product or service price increases. We empirically examine the importance of these three moderators through an event study analysis of 503 brand value announcements derived from Interbrand's Best Global Brands lists from 2001 to 2012. We obtain evidence of significant abnormal stock returns on brand value announcement dates, with a brand to firm value conversion rate of approximately 4%. Cross-sectional regression analyses of announcement day abnormal stock returns suggest that shareholders mainly value the potential of brands to reduce cash flowvulnerability to adverse shocks.Weobtain only mixed evidence on the importance of brands in generating growth, and no evidence for their role in allowing firms to set higher prices. Our results, which hold under a range of sensitivity tests, yield clear managerial guidelines regarding the types of firms for which strong brands matter most.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI