مقالات ترجمه شده

الگوی فضا-زمانی توسعه روستایی چین: دیدگاه شاخص روستایی

عنوان فارسی

الگوی فضا-زمانی توسعه روستایی چین: دیدگاه شاخص روستایی


عنوان لاتین

Spatio-temporal pattern of China's rural development: A rurality index perspective

مشخصات کلی

سال انتشار 2015
کد مقاله 4850
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 31
نام مجله Journal of Rural Studies
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه نشده است

چکیده فارسی

مناطق روستایی چین تحت تغییرات فضایی و زمانی قابل توجهی هستند. تا حدودی، این تغییر دشواری درک ما از توسعه منطقه روستایی را افزایش می دهد و در نتیجه دربردارنده چالش هایی برای ایجاد سیاست های توسعه منطقه توسعه روستایی و برنامه ریزی استراتژیک دراین حوزه می باشد. این مطالعه یک سیستم شاخص برای ارزیابی درجه روستایی در چین در سطح محلی را با استفاده از داده های سرشماری اطلاعات در سال های 2000 و 2010 ایجاد می کند و بع بررسی همبستگی بین شاخص روستایی و شاخص های جغرافیایی و اجتماعی- اقتصادی را بررسی می کند. نتایج ارزیابی و تجزیه و تحلیل فضا-زمانی نشان می دهند که شاخص روستایی تا حد زیادی می تواند منعکس کننده الگوهای فضایی و زمانی توسعه روستایی چین باشد و تجزیه و تحلیل همبستگی پیرسون نشان داد که مناطق با خصوصیت روستایی بالا دارای هردو جنبه موقعیت جغرافیایی و توسعه اقتصادی هستند. به همین ترتیب، الگوهای توسعه روستایی شناسایی شده توسط تجزیه و تحلیل شاخص روستایی به طور قابل توجهی دانش ما را در باره توسعه اخیر مناطق روستایی چین بهبود می بخشد. با این حال، این شاخص تنها نمایانگر وضعیت تولید محصولات کشاورزی است. نویسندگان معتقدند شاخص روستایی یک ابزار مهم برای اندازه گیری توسعه روستایی است و می تواند اطلاعات ارزشمندی برای برنامه ریزی محلی و نوآوری سیاست های توسعه روستایی فراهم کند. علاوه بر این، ادغام مطالعات روستایی و تجزیه و تحلیل اجتماعی-اقتصادی روستایی می تواند به ایجاد سیاست های توسعه ی روستایی یکپارچه و منطقه ای کمک کند.

چکیده لاتین

China's rural areas are undergoing considerable spatio-temporal change. To some extent, this change increases the difficulty in our understanding the regional rural development and thus brings about challenges for the making of feasible regional rural development policies and strategic planning. This study establishes an index system to evaluate the degree of rurality in China at county level using national census data of 2000 and 2010, and examines the correlationship between rurality index and major socio-economic and geographical indicators. The results of evaluation and spatial analysis show that the rurality index can largely reflect the spatio-temporal patterns of China's rural development, and the Pearson correlation analysis confirmed that counties with high rurality have been marginalized in the aspects of both geographical location and economic development. As such, the patterns of rural development identified by rurality index analysis significantly improve our knowledge on the recent development of rural China. However, this index is less successful in revealing the agricultural production status quo alone. The authors argue that rurality index is an important tool for measuring rural development, and could provide us with valuable information for local planning and the innovation of rural development policies. Furthermore, integrating rurality studies and rural socio-economic analysis can contribute greatly to the making of integrated and regionalized rural development policies.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI