مقالات ترجمه شده

تحلیل تئوری: یک بررسی کلاسیک از روند و ارزیابی های آن

عنوان فارسی

تحلیل تئوری: یک بررسی کلاسیک از روند و ارزیابی های آن


عنوان لاتین

THEMATIC ANALYSIS: A CRITICAL REVIEW OF ITS PROCESS AND EVALUATION

مشخصات کلی

سال انتشار 2012
کد مقاله 4831
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 17
نام مجله فاقد منبع
نشریه فاقد منبع
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

این مقاله به طور انتقادی به بررسی کاربرد تحلیل موضوعی (TA) در تحقیقات کیفی پرداخته و رویه ها و فرآیندهای آن را توصیف کرده و مقایسه ای بین تئوری مبتنی بر آن (GTA) و تحلیل هرمنوتیک انجام می دهد. ادبیات مربوط به تحلیل موضوعی (TA) نشان می دهد که کمبود توصیفی در مورد مفاهیم، فرایندها، روایی سنجی ها و توضیحاتی که توسط محققان مورد استفاده قرار گرفته است، وجود دارد. این مقاله به این نتیجه می رسد که تحلیل موضوعی یک فرایند جامع است که در آن، محققان می توانند ارجاعات بازگشتی بین داده هایی یافت که مربوط به زمینه های تکامل دهنده تحقیقات است (هایس 1997). این کار باعث ایجاد انعطاف پذیری در نگرش به الگوهای تحقیقی است که به دو روش انجام می شود: یعنی القاء و استقراء (فریس و گلیسون 2004؛ هایس 1997؛ نیس 2011؛ هولدرسون 2009). این امر باعث می شود که زمانی که هدف پژوهش، استخراج اطلاعات برای تعیین رابطه های بین متغیرها و نیز مقایسه مجموعه های مختلفی از شواهدی است که مربوط به موقعیت های مختلف موجود در یک تحقیق است، فرایند تحلیل موضوعی برای تحلیل داده ها از عملکرد بسیار مناسب تری برخوردار باشد.

چکیده لاتین

This paper critically reviews of the use of thematic analysis (TA) in qualitative research by describing its procedures and processes and by comparing grounded theory (GTA) with hermeneutic analysis. The literature that relates to thematic analysis (TA) shows that there is a lack of descriptions issues exist due respect to the concepts, process, validations and clarifications that been used by researchers. This paper finds that thematic analysis is a comprehensive process where researchers are able to identify numerous cross-references between the data the research’s evolving themes (Hayes 1997). It provides flexibility for approaching research patterns in two ways, i.e. inductive and deductive (Frith and Gleeson 2004; Hayes 1997; Niece 2011; Halldorson 2009). This makes the process of thematic analysis more appropriate for analyzing the data when the research’s aim is to extract information to determine the relationship between variables and to compare different sets of evidence that pertain to different situations in same study.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI