مقالات ترجمه شده

ارزیابی بهره وری بانک های اسلامی داخلی و خارجی: بینش کشورهای منتخب جنوب آسیا

عنوان فارسی

ارزیابی بهره وری بانک های اسلامی داخلی و خارجی: بینش کشورهای منتخب جنوب آسیا


عنوان لاتین

Assessing the domestic and foreign Islamic banks efficiency: Insights from selected Southeast Asian countries

مشخصات کلی

سال انتشار 2017
کد مقاله 4822
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 25
نام مجله Future Business Journal
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

هدف از این تحقیق، بررسی اثربخشی فنی (TE) و تطبیق عملکرد فنی (PTE) و مقیاس کارایی (SE) بانک های اسلامی داخلی و خارجی است که در خارج از کشور انتخاب شده اند. نمونه ای از 29 بانک داخلی و خارجی که از مالزی، اندونزی و برونئي تشکیل شده است، دوره 2006 تا 2014 میلادی می باشد. این مطالعه با بهره گیری از روش تجزیه و تحلیل داده ها (DEA) انجام شده است. در ضمن، آزمون های پارامتریک t و غیر پارامتری (Mann-Whitney [Wilcoxon] and Kruskall-Wallis)، آزمون های مختلفی را در زمینه بازده بانک های اسلامی خارجی و داخلی انجام می دهند. نتایج حاکی از آن است که بانک های داخلی اسلامی بالاترین میزان بهره وری را در مقایسه با بانک های اسلامی خارجی نشان داده اند. علاوه بر این، یافته های تجربی از این مطالعه, به نظر می رسد که بانک های داخلی اسلامی دارای سطوح کارآیی بالاتری برای هر سه اقدامات بازده و مطابق با نظریه مزیت استفاده از مزیت های داخلی هستند. انتظار می رود که نتایج این تحقیق به طور قابل توجهی به تنظیم کنندگان یا سیاست گذاران بانکداری اسلامی ، سرمایه گذاران و دانش موجود در عملکرد عملی بخش بانکی اسلامی کمک کند.

چکیده لاتین

The objective of this study is to examine the technical efficiency (TE) and the decomposition of pure technical efficiency (PTE) and scale efficiency (SE) of domestic and foreign Islamic banks from the selected Southeast Asian Countries. The sample comprised of 29 domestic and foreign Islamic banks from Malaysia, Indonesia and Brunei over the period of 2006–2014. This study employ the Data Envelopment Analysis (DEA) method to measure banks’ efficiency. In addition, the parametric (t-test) and non-parametric (Mann-Whitney [Wilcoxon] and Kruskall-Wallis) tests also performed to examine the difference in the efficiency of the foreign and domestic Islamic banks. The results indicate that the domestic Islamic banks have exhibited higher efficiency levels compared to their foreign bank peers. In addition, the empirical findings from this study seem to suggest that the domestic Islamic banks have exhibited a higher efficiency levels for all three efficiency measures and consistent with home field advantage theory. The findings of this study are expected to contribute significantly to the regulators or policymakers, Islamic banking itself, investors and existing knowledge on the operating performance of the Islamic banking sector.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI