مقالات ترجمه شده

تاثیر زودگیرکننده های قلیایی و غیر قلیایی شاتکریت در سیستم های سیمانی تاثیر دما بر روی مکانیزم حمله سولفاتی و صدمه ناشی از آن

عنوان فارسی

تاثیر زودگیرکننده های قلیایی و غیر قلیایی شاتکریت در سیستم های سیمانی تاثیر دما بر روی مکانیزم حمله سولفاتی و صدمه ناشی از آن


عنوان لاتین

The influence of alkali-free and alkaline shotcrete accelerators within cement systems Influence of the temperature on the sulfate attack mechanisms and damage

مشخصات کلی

سال انتشار 2003
کد مقاله 4768
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 14
نام مجله Cement and Concrete Research
نشریه Elsevier
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

مقاومت در برابر حمله سولفاتی مخلوط های زودگیر شده (تسریع شده) با زودگیر کننده های قلیایی و غیر قلیایی ، تحت تاثیر عمده 〖Al〗^(3+) و 〖So〗_4^(2-) افزوده شده از طریق افزودنی ها قرار گرفته اند. مشاهدات ریزساختاری نشان داده اند که کلسیم گیری ژل CSH که به عنوان منبع 〖Ca〗^(2+) اضافی در مقایسه با CH برای تشکیل اترینگایت عمل کرده است. تجریه و تحلیل CSH، در مخلوط های غیر قلیایی عمدتا به صورت توزیع همگن مشاهده شده است. تجزیه ژل CSH، تخلخل را افزایش داده است و به محلول سولفات بیشتری اجازه نفوذ را داده است. این فرآیند باعث تورم نمونه ها شد و به طور مستقیم به انبساط آن ها و توضیح عدم وجود رابطه مستقیم بین تشکیل اترینگایت و انبساط آن کمک کرد. علاوه بر این، تجزیه ژل CSH، به طور معمول برای حمله 〖MgSo〗_4، همچنین رخداد با محلول 〖Na〗_2 〖So〗_4 و وابسته به توزیع آلومینات-سولفات و تجزیه ژل CSH، انواع شکست مختلف شناسایی شدند. در دماهای بالا ( 65 درجه سانتی گراد) آسیب به طور عمده توسط رشد، بازسازی و پایداری دمایی اترینگایت کنترل شد.

چکیده لاتین

The resistance to sulfate attack of mixtures accelerated with alkali-free and alkaline accelerators was found to be mainly influenced by the Al3 + and SO4 2  added via the admixtures. Microstructural observations showed decalcification and disintegration of the CSH gel, which acted as an additional Ca2 + supplier as compared to the CH for ettringite formation. The CSH decalcification was mainly observed with a homogeneous distribution of the alkali-free admixture. The disintegration of the CSH gel increased the porosity and allowed more sulfate solution to penetrate into the specimens. This process promoted the swelling of the specimens and directly contributed to the expansion, explaining the lack of a direct relationship between the ettringite formation and the expansion. Moreover, the CSH gel disintegration, typical for MgSO4 attack, also occurred with Na2SO4 solutions and depending on the aluminate–sulfate distribution and the extent of the CSH gel disintegration, different damage types were detected. At higher temperatures (65 C) the damage was mainly controlled by the growth, the rearrangement and the thermal stability of ettringite.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI