مقالات ترجمه شده

پارامترهای کلیدی لرزه ویژه منطقه‌ای برای زلزله‌ های شمال ایران

عنوان فارسی

پارامترهای کلیدی لرزه ویژه منطقه‌ای برای زلزله‌ های شمال ایران


عنوان لاتین

Region-Specific Key Seismic Parameters for Earthquakes in Northern Iran

مشخصات کلی

سال انتشار 2006
کد مقاله 4764
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 14
نام مجله Bulletin of the Seismological Society of America
نشریه فاقد منبع
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام نشده است
جداول داخل مقاله ترجمه نشده است

چکیده فارسی

شتابنگاشت‌های بار حرکت قوی ثبت شده در شمال ایران برای بررسی مشخصات انتشار موج برشی بکار گرفته شده است که شامل رفتار گسترش هندسی مقدار Q، k0، و نسبت افقی به قائم (H/V) می‌باشد. این پارامترهای کلیدی لرزه ویژه منطقه از 259 رکورد سه مولفه‌ای 22 زلزله با بزرگی در بازه M 4.9 تا M 7.4 در شمال ایران تخمین زده شده است. گسترش هندسی از رفتار سه خطی با بازتاب انتقادی قوی از Moho پیروی می‌کند. مفصل‌های اول و دوم رفتار سه خطی به ترتیب در 75 و 150km قرار دارند. مقدار Q همراه براساس مولفه قائم Q=87f1.46 می‌باشد. مقدار k0 برای مولفه‌های قائم و افقی یه ترتیب برابر با 0.03 و 0.05 می‌باشد. بدلیل نبود اطلاعات ایستگاه – سایت ویژه، نسبت H/V به عنوان تخمین کلی از دامنه سایت در نظر گرفته شده است. پارامترهای ویژه منطقه‌ای بدست آمده برای تخمین میانگین تنش کاهشی براساس سه روش مدلسازی تصادفی بکار گرفته شده است. مدلسازی نقطه-منبع تصادفی کاهش تنش Brune برابر با 125 بار را پیشنهاد می‌کند، بطوری که مدلسازی گسل-محدود تصادفی برپایه روش‌های فرکانس استاتیک و دینامیک گوشه کاهش تنش 68 بار را پیشنهاد می‌کند.

چکیده لاتین

Strong-motion accelerograms recorded within northern Iran are used to examine the propagation characteristics of shear wave, including geometric spreading behavior, Q-value, j0, and horizontal-to-vertical (H/V) ratio. These region-specific key seismic parameters are estimated from 259 three-component records of 22 earthquakes with magnitude ranging from M 4.9 toM7.4 in northern Iran. The geometric spreading follows a trilinear behavior with a strong postcritical reflection from the Moho. The first and second hinges of the trilinear behavior are at 75 and 150 km, respectively. The associated Q-value, based on the vertical component is Q  87 f 1.46. j0 value for vertical and horizontal components are 0.03 and 0.05, respectively. Because of lack of station-specific site information, the H/V ratio is considered to be a rough estimation of generic site amplification. The obtained region-specific parameters are used to estimate the average stress drop based on three stochastic modeling approaches. Stochastic point-source modeling suggests a Brune stress drop of 125 bars, whereas stochastic finite-fault modeling based on static and dynamic corner frequency approaches suggests a stress drop of 68 bars.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI