مقالات ترجمه شده

مدلسازی عددی و ارزیابی سازه های ترکیبی دیاگرید

عنوان فارسی

مدلسازی عددی و ارزیابی سازه های ترکیبی دیاگرید


عنوان لاتین

Numerical Modelling and Evaluation of Hybrid Diagrid Structures

مشخصات کلی

سال انتشار 2015
کد مقاله 4761
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 12
نام مجله International Journal of Research in Advent Technology
نشریه فاقد منبع
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

پیشرفت در تکنولوژی ساخت، خواص مصالح، سیستم های سازه ای و نرم افزارهای تحلیل و طراحی، رشد ساختمان های بلند را تسهیل کرد. طراحی سازه ای ساختمان های بلند بر اساس بارهای جانبی باد یا زلزله کنترل می شود. مقاومت باربری جانبی سازه توسط سیستم سازه ای داخلی یا سیستم سازه ای بیرونی فراهم شده است. سیستم سازه ای داخلی یا سیستم سازه ای بیرونی ایمنی را در برابر بارهای جانبی فراهم می کند. سیستم سازه باید طوری انتخاب شود که به طور موثر نیازهای سازه ای را فراهم کند. به تازگی استفاده از قطری های محیطی - از این رو 'دیاگرید' می نامند - برای بهره وری سازه ای و ظرافت معماری، علاقمندی جدیدی را برای طراحان معماری و سازه ای ایجاد کرده است. در مقایسه با سایر فرم های ساختمان با توجه به ستون های مورب، بارهای جانبی بوسیله اعمال محوری اعضای قطری تحمل می شوند. این نوع سازه ها بارهای جانبی باد را به طور موثرتری تحمل می کنند و باعث ایجاد سختی می شوند که توسط اعمال محوری اعضای مورب تکمیل می شود. در این مقاله تحلیل و طراحی ساختمان 36 طبقه ترکیبی دیاگرید-لوله ای ارائه شده است. نقشه کف 36 متر × 36 متر در نظر گرفته شده است. این پروژه تلاش می کند تا امکان سازه های ترکیبی را بررسی کند. عمدتا با ارزیابی عملکرد سازه ی ترکیبی لوله ای-دیاگرید سروکار دارد. این مقاله یک مطالعه مقایسه ای در مورد نتایج تجزیه و تحلیل از لحاظ تغییرمکان بالاترین طبقه و دریفت طبقه انجام خواهد داد. نرم افزار ETABS برای مدلسازی و تحلیل اعضای سازه ای استفاده می شود. تمام اعضای سازه ای همانطور که در IS 800: 2007 آمده با توجه به تمام ترکیبات بار طراحی شده است. مقايسه نتايج تحليل از نظر تغییرمکان بالاترین طبقه و دریفت طبقه در اين مقاله ارائه شده است.

چکیده لاتین

Advances in construction technology, material properties, structural systems and software for analysis and design facilitated the growth of high rise buildings. Structure design of high rise buildings is governed by lateral loads due to wind or earthquake. Lateral load resistance of structure is provided by interior structural system or exterior structural system. Interior structural system or exterior structural system provides the safety against lateral loads. The selected structural system should be such that it should be effectively utilized for structural requirements. Recently the use of perimeter diagonals—hence the term ‘diagrid’—for structural efficiency and architectural elegance has generated renewed interest from architectural and structural designers. While comparing it with other building forms Due to inclined columns lateral loads are resisted by axial action of the diagonal members. This type of structure carries lateral wind loads more efficiently, creating stiffness that is complemented by the axial action of the diagonal member. Here Analysis and design of 36 storey hybrid diagrid-tubular building are presented. A regular floor plan of 36 m × 36 m size is considered. This project tried to explore the possibilities of hybrid structures. Mainly deals with the performance evaluation of hybrid tubular-Diagrid structure. It will conduct a comparative study on analysis results in terms of top storey displacement, storey drift. ETABS software is used for modeling and analysis of structural members. All structural members are designed as per IS 800:2007 considering all load combinations. Comparison of analysis results in terms of top storey displacement and inter-storey drift is presented in this paper.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI