مقالات ترجمه شده

تحلیل رفتار تغییر پذیر بتن خود متراکم ساخته شده از مصالح بازیافتی

عنوان فارسی

تحلیل رفتار تغییر پذیر بتن خود متراکم ساخته شده از مصالح بازیافتی


عنوان لاتین

Analysis of rheological behaviour of self-compacting concrete made with recycled aggregates

مشخصات کلی

سال انتشار 2017
کد مقاله 4753
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 17
نام مجله Construction and Building Materials
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه نشده است

چکیده فارسی

این پژوهش بر مطالعه رفتار حالت تازه ای بتن بازیافتی خود متراکم (SCRC) با استفاده از رئولوژی به عنوان ابزاری اساسی تمرکز کرده است. به منظور دستیابی به هدف بیان شده، یک بتن خود متراکم (SCC) مرجع طراحی شده و به منظور دستیابی به دو SCC دیگر با نسبت های آب به سیمان متفاوت، اصلاح شد. در نهایت سنگدانه های درشت طبیعی هر SCC با سنگدانه های بازیافتی و در سه درصد جایگزینی متفاوت 20، 50 و 100 (بصورت حجمی) جایگزین شد. 15 دقیقه پس از برقراری تماس میان آب و سیمان (زمان مرجع)، دو آزمایش متفاوت با استفاده از رئومتر صورت می گیرد: آزمایش رشد تنش و آزمایش منحنی جریان. نتایج نشان می دهد که ویژگی طراحی SCRC در مقدار آب اضافی مورد نیاز به منظور جبران جذب آب مصالح بازیافتی در حین فرایند اختلاط و ویژگی های ماهیتی این سنگدانه ها نهفته است. عمدتا زمانی که هر دو دسته مصالح بازیافتی و طبیعی از نوع شکسته باشند و مصالح ریزدانه در حین فرایند اختلاط از ملات قدیمی چسبیده به سنگدانه های بازیافتی ایجاد شوند، ملات پایه ای را تغییر می دهند. تمام این ویژگی ها منجر به منحنی های "واریاسون رئولوژیکی- (w/c)ef" متفاوت در یک SCRC در مقایسه با یک SCC می شود. منحنی های SCRC نشان دهنده شیب بیشتری از نمونه های SCC هستند و بنابراین واریاسیون های رئولوژیکی بیشتری را بخصوص زمانی که نسبت آب به سیمان کم باشند، پیش بینی می کنند.

چکیده لاتین

This research focuses on studying the fresh state behaviour of self-compacting recycled concrete (SCRC) using rheology as a fundamental tool. For said purpose, a reference self-compacting concrete (SCC) was designed and it was modified to obtain other two SCCs with different water to cement ratios. Lastly, the natural coarse aggregate of each SCC was replaced with recycled aggregate using three different replacement percentages, 20%, 50% and 100% (by volume). At 15 min from the contact time of water with cement (reference time), two different tests were carried out with a rheometer: a stress growth test and a flow curve test. The results show that the specificity of SCRC design lies in the quantity of extra water necessary to compensate the recycled aggregate absorption during the mixing protocol and in the intrinsic characteristics of this particular aggregate. Mainly the rough texture when both natural and recycled coarse aggregates are crushed-shaped and the fines content in the recycled aggregate and generated during mixing by the wear of old adhered mortar change the baseline mortar. All these singularities lead to different ‘‘rheological variations – (w/c)ef” curves in a SCRC compared to a SCC. The SCRC curves present higher slope than the SCC ones, so they predict higher rheological variations, especially when the w/c ratio is low.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI