مقالات ترجمه شده

اندازه گیری انگیزه کارکنان با استفاده از تحلیل آماری چند عاملی

عنوان فارسی

اندازه گیری انگیزه کارکنان با استفاده از تحلیل آماری چند عاملی


عنوان لاتین

The measurement of employee motivation by using multi-factor statistical analysis

مشخصات کلی

سال انتشار 2014
کد مقاله 4747
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 9
نام مجله Procedia - Social and Behavioral Sciences
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

پیشنهاد و اجرای یک برنامه موثر انگیزشی یکی از وظایف مدیریت کل شرکت است. برنامه های انگیزشی نامناسب طراحی شده و کاربردی می تواند تاثیر منفی بر کارکنانی داشته باشد که انگیزه ای برای دستیابی به حداکثر عملکرد ندارند. مقاله همچنین با مشکلات انگیزه کارکنان و برنامه های انگیزشی در یک شرکت صنعتی انتخابی، سرو کار دارد. تجزیه و تحلیل ساختار انگیزه بر اساس دانش عمومی نظریه انگیزه، همراه با تجزیه و تحلیل پروفایلهای انگیزشی کارکنان است. ابزار اساسی مورد استفاده در این فرآیند یک تحلیل خوشه ای و استفاده از آن در ایجاد برنامه های انگیزشی است. تجزیه و تحلیل عوامل انگیزشی و نظم آنها بر اساس میزان اهمیت آنها برای کارکنان صورت می گیرد که با روش پرسشنامه سنجیده می شود. تجزیه و تحلیل خوشه ای به دلیل امکان ایجاد انواع مختلف برنامه های انگیزشی، استفاده می شود. نتیجه یک پیشنهاد برای ایجاد برنامه های انگیزشی یکپارچه، روش شناختی با استفاده از تجزیه و تحلیل آماری چندمتغیره (تجزیه و تحلیل خوشه ای) خواهد بود. بر اساس نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل ما، ما قادر خواهیم بود تعیین کنیم آیا امکان ایجاد یک برنامه انگیزشی یکپارچه برای کارکنان در یک شرکت صنعتی منتخب، وجود دارد.

چکیده لاتین

The proposal and implementation of an effective motivation program is one of the key management tasks of a company. Improperly designed and applied motivation programs can have a negative impact on employees, who are not motivated to achieve maximum performance. The paper will also deal with the problems of employee motivation and the motivation programs in a selected industrial company. The motivation structure analysis will be based on the general knowledge of the theory of motivation, together with the analysis of the employees’ motivation profiles. The fundamental tool used in this process is a cluster analysis and its usage in the creation of motivation programs. The analysis of motivation factors and their order will be made according to the level of importance they have for the employees, which will be assessed by the Questionnaire Method. The Cluster Analysis will be used due to the possibility of creating various types of motivation programs. The result will be a proposal for the creation of methodological unified motivation programs by using multi-factor statistical analysis (cluster analysis). On the basis of the results obtained from our analysis, we will be able to determine if it is possible to develop a unified motivation program for employees within a selected industrial company.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI